dossier

Wetenschappelijk onderzoek over zorg en gezondheid

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelt Weliswaar het wetenschappelijk onderzoek over zorg en gezondheid van het afgelopen jaar in een dossier. Dit jaar per uitzondering enkel online.

Zorg- en hulpverleners, en de beleidsmakers die de sector vorm geven, hebben nood aan wetenschappelijk onderzoek. Wie de (geestelijke) gezondheidszorg, het vrijwilligerswerk, het (justitieel) welzijnswerk, armoedebestrijding of de zorg voor personen met een handicap op een efficiënte manier wil organiseren, werpt best eens een blik op de onderzoeken die aan bod komen in dit dossier. Omdat wetenschappers een genuanceerder beeld scheppen over onderwerpen waar opiniemakers in het maatschappelijk debat vooral de extreme standpunten uitvergroten. En omdat verstandige beslissingen in welzijn en goede praktijken in de zorg niet zwart-wit zijn, maar baat hebben bij nuance en wetenschappelijke onderbouwing.