welzijn & zorg

Belg spendeert 3,6 uur per week aan vrijwilligerswerk

Het profiel van de vrijwilliger
17.12.2015

In België zetten naar schatting 1,16 miljoen mensen zich in als vrijwilliger. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (KBS) over de Belgische vrijwilliger. Maar wie is die vrijwilliger eigenlijk?

In België zijn er evenveel mannen als vrouwen vrijwilliger. Terwijl vrouwen duidelijk meer dienstverlenende taken uitvoeren, geven mannen vaker leiding. Sport blijkt een mannensector, terwijl er in onderwijs, vorming en onderzoek vooral vrouwen actief zijn. Er is bijna geen verschil in het aantal mannen en vrouwen die zich inzetten in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Belgische vrijwilligers spenderen gemiddeld 189,7 uur per jaar aan vrijwilligerswerk. Dat komt neer op 3,6 uur per week. Naar schatting meer dan 1.800.000 personen doen vrijwilligerswerk in de brede zin van het woord, in organisaties en/of direct ten bate van derden. Ongeveer 1.2 miljoen mensen, 12,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder, levert gratis prestaties binnen organisaties. Deze gratis prestaties vertegenwoordigen ongeveer 130.000 voltijdse equivalenten.

Uit onderzoek van Universiteit Gent blijkt ook dat vrijwilligerswerk goed is voor je carrièrekansen. “Sociaal engagement vermelden op je cv beïnvloedt je kansen op een jobgesprek meer dan je geslacht of eerdere werkloosheidsduur. Voor mensen van allochtone afkomst blijkt vrijwilligerswerk een uitgelezen kans om hun achterstand op de arbeidsmarkt aan te pakken. In een eerste veldonderzoek, met duo’s kandidaten van de Vlaamse origine, kregen 15,6% van de kandidaten die geen vrijwilligerswerk vermeldden in hun cv een positieve reactie. Voor degenen die wel een sociaal engagement opnamen, steeg de kans op een jobgesprek met bijna de helft, tot 22,9%. De kans om meteen op een jobgesprek uitgenodigd te worden steeg door het vermelden van vrijwilligerswerk van 8,3% tot 11,1%, met een derde dus. Deze effecten zijn hoger dan wat in eerder gelijkaardig veldonderzoek naar ongelijke behandeling in de Vlaamse arbeidsmarkt op basis van geslacht, seksuele geaardheid, eventuele eerdere depressie of werkloosheidsduur werd gevonden.”

48,3% van het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door personen met een diploma hoger onderwijs (bachelor of master). Een vijfde van de vrijwilligers behaalde maximum een diploma lager secundair onderwijs, en bijna een derde een diploma hoger secundair onderwijs.

De gezinssituatie maakt een verschil. Van de personen met één thuiswonend kind neemt 12,5% deel aan vrijwilligerswerk. Bij mensen met twee thuiswonende kinderen is dat 16%. Mensen zonder thuiswonende kinderen vormen met 55,2% de grootste groep.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen senioren zich niet extra aangetrokken tot vrijwilligerswerk. Door de vergrijzing vormen de senioren, in absolute cijfers, echter wel de grootste groep vrijwilligers. Dat kan de indruk van hun oververtegenwoordiging verklaren: ongeveer één Belgische vrijwilliger op de vier is ouder dan zestig.

Meer weten over het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting over vrijwilligerswerk in België? www.kbs-frb.be