Kleinschalige zorg

In kleinschalige zorg hebben bewoners en zorgverleners een nauwe band, wonen bewoners of gasten in kleine leefeenheden, is er zorg op maat en ligt de regie in handen van de zorgvrager. In dit dossier lees je hoe Zorghuis Limburg, Albe, Jeugddorp en Coda dat aanpakken.