welzijn & zorg

"Zelfstandigheid bevordert de levenskwaliteit"

Albe geeft mensen met een verstandelijke beperking inspraak
22.10.2021
Foto's
Bob Van Mol

Bij Albe verblijven mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen. De bewoners kunnen hun leven in grote mate zelf vorm geven. Ze kiezen welke activiteiten ze op een dag willen uitvoeren, wat er wordt gegeten en hebben inspraak in de besteding van het budget.

De ateliers hebben een centrale plek in de werking van Albe. “Een atelier is een plaats waar bewoners elkaar ontmoeten en samen rond een bepaald thema werken”, zegt Eva Rimaux, directeur van Albe. “Er bestaat bijvoorbeeld een houtatelier of een atelier waar kaarsen worden gemaakt. We hebben ook een vrouwenatelier. De deelnemers gaan samen windowshoppen of koffiekletsen.”

De bewoners van Albe mogen zelf kiezen welke ateliers er worden georganiseerd en of ze zin hebben om er heen te gaan. En omdat de werking van Albe is verspreid over drie locaties in Kapellen wandelen de bewoners er ook zelfstandig naartoe of zorgt de organisatie voor vervoer. Rimaux: “We verplichten niemand ergens toe. Ons uitgangspunt is dat we bewoners zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven willen geven. Zo kunnen ze hun eigen identiteit vorm geven in plaats van afhankelijk te zijn van de instelling.”

Bewoners en personeel zijn gelijk

Bij Albe heb je ook inspraak in het weekmenu. Niet ieders wensen kunnen onmiddellijk worden ingewilligd. Soms moet je een weekje wachten op je favoriete gerecht. Rimaux: “We vertrekken steeds van het solidariteitsprincipe. Iedereen is gelijk. Of het nu om een bewoner of een lid van het personeelsteam gaat. We willen loskomen van de klassieke rolverdeling en elkaar van mens tot mens ontmoeten. Zodat we samen vorm kunnen geven aan de werking van Albe.”


Eva Rimaux: “We willen de bewoners zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven geven.”

Dit geldt ook voor het financiële plaatje. Elke bewoner betaalt dezelfde dagprijs waarmee de kosten van de ateliers worden betaald. Bewoners bepalen wat er met hun geld gebeurt. Iedereen mag in dezelfde mate gebruik maken van de verschillende werkingen en deelnemen aan elke georganiseerde reis of vakantie vanuit Albe.

Elders logeren

In Albe wonen 52 mensen. Is dat niet veel voor een kleinschalig zorgproject? “Zeker niet”, benadrukt Rimaux. “We hebben gemerkt dat kleine leefgroepen niet goed werken voor deze doelgroep. Mensen zitten te dicht op elkaar. Het feit dat bewoners verspreid over drie locaties leven en soms op een andere plek kunnen logeren, geeft de nodige ademruimte. Bewoners zijn niet verplicht steeds met dezelfde mensen contact te hebben. Ook dat vergroot de autonomie en bevordert de levenskwaliteit.”

>> Meer info op www.albevzw.be