Zorg en erfgoed

Naar aanleiding van Erfgoeddag doken verschillende zorginstellingen in hun archieven en collecties, op zoek naar memorabele relicten uit vervlogen tijden. Op 23 april stellen onder andere het Zeepreventorium, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, gemeenschapsinstelling De Zande en het OCMW van Hamme hun materieel en immaterieel erfgoed tentoon. Omdat het soms loont om even achterom te kijken. Want wie de geschiedenis niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst.