Vrijwilligers doen het niet voor de vergoeding

5 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger

Vlaamse vrijwilligers geven niet om een vergoeding voor het werk dat ze doen of kosten die ze maken. Amper 15 procent geeft aan dat ze dit nodig vinden bij hun keuze om de handen uit de mouwen te steken. Dat blijkt uit een grootschalige enquête door de UGent. Ook opvallend: vrouwelijke vrijwilligers geven minder altruïstische redenen op voor vrijwilligerswerk dan mannelijke. 

Organisaties die zich beroepen op vrijwilligers, moeten niet noodzakelijk inzetten op een vergoeding. Negentig procent van de respondenten geeft aan dat ze voor een langdurig engagement vooral een goede organisatie van de vereniging cruciaal vinden. "Opmerkelijk", zegt professor Stijn Baert, "Je zou verwachten dat plezier maken (73 procent) of variatie in de taken (68 procent) belangrijker zijn dan dat het werk goed georganiseerd is."
Vlaamse vrijwilligers hechten zich ook snel aan een specifiek toegewezen taak. Ze voelen zich nauwer verbonden met de specifieke taken die zij uitvoeren dan met hun vrijwilligersteam of vrijwilligersorganisatie.


Voor het onderzoek ondervroeg de universiteit 1.825 Vlaamse vrijwilligers over wat hen motiveert. Eerder Europees onderzoek toont aan dat meer dan een op de vier Vlamingen (27 procent) minstens halfjaarlijks de handen uit te de mouwen steekt. Zeven procent onder hen doet minstens een keer per week goed werk.
De ondervraagde vrouwen zijn een stuk minder altruïstisch dan mannen bij hun vrijwilligerswerk. Zo doen ze het werk vaker om nieuwe vaardigheden te leren en dus niet louter om anderen te helpen. Zeventig procent vindt dat een reden om vrijwilligerswerk te doen, tegenover 55 procent van de bevraagde mannen. Vijfendertig procent van de ondervraagde vrouwen schuift het opdoen van professionele contacten naar voren, tegenover slechts 26 procent van de mannen.
Toch is naastenliefde ook een essentiële drijfveer bij de Vlaamse vrijwilliger. Van de bevraagde vrijwilligers geeft 96 procent aan zich in de eerste plaats te engageren omdat ze het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk groot vinden.

Meer weten over deze dag? Neem ook eens een kijkje op www.internationaledagvrijwilligerswerk.be

(Bron: Belga)