dossier

Van koffie naar hulp

Mensen hebben sociale rechten. Recht op een menswaardig inkomen, recht op wonen, toegang tot hulp- en dienstverlening. Toch maakt meer dan de helft van de rechthebbenden geen gebruik van het leefloon, en neemt slechts vier op de tien rechthebbenden de Vlaamse huurpremie op. Afgelopen jaren ontstonden er in Vlaanderen twaalf ‘STEKKEN’ vanuit het buurtwerk. Hun doel? Dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.