Zelfmoordlijn lanceert online preventietool

Hoe gepast reageren op online zelfmoordsignalen?

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft op Zelfmoord1813.be een tool gelanceerd om mensen te helpen die online een noodkreet detecteren en hierop willen reageren. Door gepast te reageren en hulp aan te bieden kan iedereen een rol opnemen in de preventie van zelfdoding. De e-learning bestaat uit 3 korte modules die handvatten kunnen bieden om met vertrouwen op een preventieve manier te reageren bij online suïcidale uitlatingen.

Mensen die online een noodkreet detecteren en daarop willen reageren, kunnen voortaan terecht op een nieuwe tool via Zelfmoord1813.be. "Door gepast te reageren en hulp aan te bieden kan iedereen een rol opnemen in de preventie van zelfdoding", zegt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ).

Het merendeel van de mensen die aan zelfdoding denken, geeft op voorhand signalen. Die signalen zijn vaak niet simpel te detecteren, maar sinds de opkomst van het internet en in het bijzonder fora, blogs en sociale media stelt het CPZ vast dat die media vaak gebruikt worden om over zelfmoordgedachten te communiceren. "Op het internet voelen mensen zich minder geremd om over moeilijke thema's zoals zelfdoding te spreken", zegt Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ. "Het is dan ook van levensbelang om online signalen die aangeven dat iemand aan zelfdoding denkt, te detecteren en hier op een goede manier op te reageren. Onze tool wil hierbij helpen."

Concreet lanceert het centrum een nieuw e-learningplatform, dat bestaat uit drie modules: herkennen van signalen, gepast reageren en doorverwijzen. "Met deze informatie kan iedereen die zich op het internet begeeft, meewerken aan de preventie van zelfdoding", zegt Pauwels. "De e-learning wil ervoor zorgen dat mensen op heel korte tijd de informatie krijgen die ze nodig hebben in dergelijke situaties."

De nieuwe tool maakt deel uit van het Vlaams actieplan suïcidepreventie, dat als doel heeft het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent te verminderen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen juicht het initiatief toe. "De boodschap achter deze online tool is duidelijk: we kunnen eigenlijk allemaal helpen om te voorkomen dat iemand zelfmoord pleegt. Ik hoop dan ook dat we ons hier massaal op inschrijven."

De gratis e-learningtool is terug te vinden op Zelfmoord1813: www.zelfmoord1813.be/socialemedia

 

(Belga/zelfmoord1813)