Wat is een niet-aangeboren hersenletsel?

Week van NAH: sensibiliseren en ontmoeten

Op 10 oktober start de week van NAH. Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel dat verschillende oorzaken kan hebben en tot uiteenlopende problemen kan leiden. De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van waaruit alle lichaamsfuncties gestuurd worden, dat ondervinden slachtoffers van een NAH nog elke dag.

“Schade aan het hersenweefsel kan stoornissen veroorzaken op lichamelijk, zintuiglijk, gedragsmatig of emotioneel vlak. De gevolgen van hersenschade kunnen leiden tot tijdelijke of blijvende problemen met zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren”, zegt Mieke Geernaert die mee de week van de NAH organiseert. “Met deze week en alle activiteiten errond willen we meer zichtbaarheid, eigenlijk een sensibiliseringcampagne om de term bekend te maken en mensen een gezicht geven.”

De campagne richt zich in eerste plaats naar de sector: ziekenhuizen, stadbesturen, GGZ, CAW, zelfstandige hulpverleners, ocmw’s... “Heel wat hulpverleners komen wel eens in contact met iemand met hersenbeschadiging, maar zijn vaak ook nog niet zo vertrouwd met de problematiek of zijn zoekende naar gepaste handvatten om ermee om te gaan”, zegt Mieke.

“Mensen met NAH hebben soms vooral moeite met processen, ze hebben veel uitleg, begeleiding en herhaling nodig. Vaak zijn er geheugenproblemen of veranderingen in gedrag of karakter. Alle activiteiten draaien rond lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun mantelzorgers. Ze vinden er mensen in een gelijkaardige situatie en kunnen op een aangename manier ervaringen uitwisselen bijvoorbeeld over gedragsmatige moeilijkheden of omgaan met frustraties”, zegt Mieke.

“Hoe meer mensen ik leer kennen hoe beter”, zegt Geertrui Dehouck. Zij werd 12 jaar geleden het slachtoffer van een weekendongeval en heeft een lange revalidatie achter de rug. Samen met begeleiders en therapeuten leert ze nog elke dag omgaan met haar beperkingen.

Lees het verhaal van Geertrui en haar ergotherapeute Griet (zie link onder dit artikel: het leven na een hersenletsel.)