Elk gesprek een nieuwe kans

"Hoe tele-onthaal mijn leven verrijkte"

De 579 Tele-Onthaal-vrijwilligers bieden dag en nacht een luisterend oor voor alle psychosociale problemen, voor kleine en grote zorgen, gratis en anoniem. Via de telefoon of chat, 24u, 7 dagen op 7.

In 2014 goed voor 113.405 oproepen in Vlaanderen. Hun inzet is onschatbaar en toch wordt hun maatschappelijke waarde becijferd : het werk dat ze jaarlijks leveren is staat gelijk aan de inzet van 71,1 voltijdse werknemers.

Twee anonieme vrijwilligers van Tele-Onthaal getuigen over hun inzet in het boekje ‘Niet alleen. Over luisteren in Tele-Onthaal .’ M. neemt al vijf jaar de telefoon op bij Tele-Onthaal en vertelt graag over haar ervaringen als vrijwilliger: “Ik ben altijd al een ‘zoeker’ geweest. Als kind zocht ik naar mooie steentjes, verzamelde wilde bloemen en speurde de hemel af naar bijzondere wolken. Sinds ik als vrijwilliger deel uitmaak van de 106-familie verzamel ik kostbare momenten. Momenten die je in het dagdagelijkse leven zelden meemaakt.

Elke keer ik het huis van Tele-Onthaal binnenstap lijkt het alsof mijn leven verandert . De drukte en het lawaai laat ik achter op de stoep. Ik ga een andere wereld binnen. Het huis met zijn krakende trappen is gevuld met verhalen. Verhalen van mensen die ik nooit ontmoette, mensen die ik niet weet wonen, waarvan ik geen namen ken.

Toch vertellen ze me vaak hun grootste verdriet, hun diepste geheimen. Ze nemen me een stukje mee in hun leven, zo lijkt het toch voor mij. Ik, die net als zoveel andere vrijwilligers, deelgenoot mag zijn van hun pijn, wanhoop, woede, onmacht, angst, frustratie, eenzaamheid....

Een scala aan emoties bereikt me via de telefoonlijn. Het stemt me vreemd genoeg dankbaar. Dankbaar omdat een mens een ander mens zoveel vertrouwen schenkt. Dankbaar omdat ik, wie weet, misschien soms iemands verdriet heel even minder moeilijk om dragen maak. Omdat ik iemands eenzaamheid voor even minder eenzaam maak... Omdat ik mag luisteren naar wat misschien nooit eerder uitgesproken werd. Het geeft me een fijn gevoelen als iemands boosheid wegebt tijdens ons gesprek. Het stemt me gelukkig te voelen dat er aan de andere kant van de lijn weer wat meer ademruimte lijkt te komen. 

Elk gesprek is een nieuwe kans. Een kans om iemand te ‘ontmoeten’.

Een ontmoeting tussen twee vreemden, waar geluisterd wordt zonder oordeel, waar niet alleen de woorden belangrijk zijn, maar ook de stilte tussen die woorden. Ik ben een ‘rijk’ mens dat ik de kans krijg om dit soort mooie momenten te verzamelen...

Tele-Onthaal biedt mij die gelegenheid en als ik na een dienst weer buiten in de drukte beland, dan zie ik er wel hetzelfde uit, maar voel me anders. Net of ik door een stukje van mijn tijd en aandacht aan anderen te geven een soort rijkdom in de plaats kreeg. Rijkdom die nergens te koop is, maar die ik diep in mijn hart voel en koester als een schat, mijn bijzondere, geheime Tele-Onthaalschat.”

M. (5 jaar T.O.-vrijwilligster)

Meer getuigenissen en inzichten over vrijwilligerswerk vind je in de publicatie ‘Niet alleen. Luisteren in Tele-Onthaal.’

  • Interesse in vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal ?

  • http://www.tele-onthaal.be/nl/vrijwilligerswerk/ 

  • Tele-Onthaal start vanaf februari 2016 met nieuwe basisopleidingen op 5 Vlaamse locaties. Vrijwilligers krijgen vervolgens permanente coaching en vorming.

  • Je verhaal kwijt of hulp nodig ? Bel anoniem – 24u/7d via het gratis nummer 106 – chatten op vaste tijdstippen via www.tele-onthaal.be

Foto's
Tele-onthaal