Door de mazen van het net

Bijsluiter

Marleen Finoulst is hoofdredacteur van Bodytalk en schrijft voor Weliswaar over gezondheidskwesties. Bedenkingen waar we beter van worden.

Joris was bezig met de inrichting van zijn nieuw flatje toen hij een telefoontje kreeg van het medisch centrum. Er was iets mis met zijn bloeduitslag… Joris had enkele dagen voordien een arts geconsulteerd en bij die gelegenheid was ook een hiv-test voorgesteld, omdat Joris wisselende seksuele contacten heeft. Aan de telefoon werd hem nu botweg meegedeeld dat hij moest langskomen voor een nieuwe test, want hij bleek seropositief. Ja, met 99% zekerheid, werd hem bevestigd. “Gelieve een afspraak te maken voor een nieuwe test ter bevestiging.” Joris was erg ontdaan. Hij belde zijn vrienden, ouders en broers met het verschrikkelijke nieuws. Ook was hij erg bang dat hij anderen zou hebben besmet. Een week later vond de nieuwe bloedafname plaats voor de confirmatietest. Enkele dagen later weer een telefoon: “Meneer, we hebben goed nieuws. U bent dan toch niet besmet met hiv.” Joris heeft een week lang gefeest. Zelf was ik geschokt door zijn verhaal. De uitslag van een hiv-test hoor je niet telefonisch mee te delen, of die nu positief of negatief is. Dit is een ernstige beroepsfout. Bovendien is Joris een erg kwetsbare man die soms gekweld wordt door suïcidale gedachten. Zo’n telefonische diagnose had ernstige gevolgen kunnen hebben.

“De uitslag van een hiv-test deel je niet telefonisch mee, of die nu positief of negatief is.”

Elke huisarts kan een hiv-test afnemen: het volstaat om een bloedafname te doen en het bloed naar het lab te sturen. Maar over de manier waarop dit gebeurt, bestaan duidelijke afspraken. Vooraleer de arts een hiv-test aanvraagt, wordt het risico op besmetting grondig doorgesproken. Is er inderdaad sprake van risicogedrag (vooral onbeschermd seksueel contact met een besmet persoon of naalden uitwisselen bij druggebruik), dan doet men een test. Een week later word je opnieuw uitgenodigd om het resultaat te bespreken. De test is zeer betrouwbaar en geeft in 99,8% van de gevallen een correct resultaat. In twee gevallen per 1.000 is het testresultaat echter fout. Dat was ook het geval bij Joris. Zijn eerste test gaf een valspositief resultaat. Een positief testresultaat moet daarom altijd bevestigd worden door een confirmatietest. Die tweede test was bij Joris dus negatief. Dankzij medicatie is hiv geen doodvonnis meer en is een kwaliteitsvol leven goed mogelijk, maar dat wist deze man niet. Meer dan 30 jaar na de eerste diagnose is hiv een controleerbare infectie geworden, met medicatie die steeds beter verdragen wordt. In de medische wereld bestaat de vrees dat mensen daardoor minder geneigd zijn om met een condoom te vrijen. Condoomgebruik blijft een cruciaal wapen om hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. Minder bekend is de nonchalance bij sommige gezondheidswerkers, die het blijkbaar niet meer nodig vinden om een hiv-test goed te kaderen. Op 1 december is het Wereldaidsdag. Nog steeds een allesbehalve overbodig moment.

www.levenmethiv.be

Illustraties
Nix
Tags
131