Vrijwilligerswerk werkt

Uit onderzoek aan de UGent blijkt dat maar liefst 96% van de vrijwilligers zich inzet uit naastenliefde. Maar dat maakt randvoorwaarden als een goede verzekering voor vrijwilligers niet minder belangrijk, benadrukt Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

Ze vestigt ook graag de aandacht op competenties die vrijwilligers opdoen: soft skills als persoonlijke communicatie en andere sociale vaardigheden. Bij Dokters van de Wereld doen vrijwilligers zelfs ervaring op in leiderschap, door een team van meer dan honderd vrijwilligers te coachen. Het Steunpunt en Dokters van de Wereld stappen binnenkort samen in een project dat ijvert voor meer aandacht voor vrijwilligerswerk als ingang tot de arbeidsmarkt. Want vrijwilligerswerk werkt.