welzijn & zorg

Verbindend werken met diverse gezinnen

Kenniscentrum Gezinswetenschappen onderzoekt noden aan opvoedingsondersteuning

Het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning is niet altijd afgestemd op de grote diversiteit van gezinnen, bleek uit het vorige onderzoek over gezinsondersteuning aan moslimgezinnen. Het Kenniscentrum vroeg ouders waar ze nood aan hebben en ging praten met organisaties die met en voor gezinnen werken.

Bij aanvang lag de nadruk vooral op de vragen van moslimgezinnen, maar gaandeweg verbreedde de focus. Op basis van dit onderzoek ontwikkelde het Kenniscentrum een gender-, cultuur- en levensbeschouwingssensitief vormingspakket: 'Verbindend werken met diverse gezinnen'. Daarmee kunnen opvoedingsondersteuners en andere hulpverleners - zowel professionals als vrijwilligers - hun competenties om diverse gezinnen passend te begeleiden, versterken.

In het voorjaar van 2022 werd deze vorming een eerste keer aangeboden. In 2023 is een twee editie gepland. Daarnaast staat ook een handboek bij de opleiding op de planning.

Meer info over dit onderzoekstraject vind je op de website van Odisee Hogeschool