welzijn & zorg

'Veel leerlingen kampten met leer- en concentratieproblemen'

Tom Billiet van CLBch@t over de coronapandemie

“Bij CLBch@t luisteren CLB-medewerkers naar leerlingen van de lagere en middelbare school, maar ook naar hun ouders. Met de sluiting van de scholen in maart verdrievoudigde ons aantal gesprekken. Van half maart tot eind augustus voerden we er bijna 5.000, het jaar ervoor waren dat er in dezelfde periode 1.900. Wij hebben bij de start van de eerste lockdown onmiddellijk het aantal chaturen uitgebreid en er meer medewerkers op ingezet.”

“We merkten vooral in het voorjaar een inhoudelijke verandering in de gesprekken op. Leerlingen meldden vaker angsten. Ze waren bang voor het virus zelf. Ze vreesden ziek te worden of een grootouder te verliezen. We hoorden ook dat veel leerlingen zich zorgen maakten over hun schoolse motivatie. Die kreeg het zwaar te verduren tijdens de lockdowns. Velen kampten met leer- en concentratiemoeilijkheden. Door actief naar hen te luisteren konden we de leerlingen weer moed geven. Waar het nodig was, verwezen we door naar hulpverlening in of buiten het CLB.” 
“Een andere vaststelling het voorbije jaar is dat we in 2020 veel meer gecontacteerd werden door ouders. Waar wij in 2019 net geen 200 chatgesprekken met een ouder voerden, waren dat er vorig jaar meer dan 900. Ouders stelden ons vooral vragen over studiekeuze, leermoeilijkheden en studiemethode.”