Sociale kaart informeert over zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel

Nieuw decreet zorgt voor nodige slagkracht voor verdere uitbouw

Iedereen heeft recht op info over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. Of je nu op zoek bent naar warme maaltijden aan huis, een woonzorgcentrum voor je oma of opvang voor je kind met een handicap: alle info staat op www.desocialekaart.be.   

Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de sociale kaart goedgekeurd. Dit geeft het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nodige slagkracht om het instrument verder uit te bouwen en in te passen in de Vlaamse beleidsplannen. 

De sociale kaart zal zo dé brondatabank worden met de gegevens van alle zorgaanbieders. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen – zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden - en anderzijds zullen zorgaanbieders gevraagd worden om zelf hun telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren up-to-date te houden in de databank van de sociale kaart. Op die manier worden alle gegevens op één plek actueel gehouden en worden de zorgaanbieders niet langer overbevraagd vanuit verschillende kanalen. 

Hergebruik van gegevens  

De sociale kaart zal de gegevens aanbieden aan Vlaamse en lokale overheidsdiensten en andere externe partijen, bijvoorbeeld om een lokale kinderopvangzoeker of gemeentelijke sociale kaart op te maken. Hoe meer de gegevens gebruikt worden, hoe belangrijker het is dat ze in de brondatabank correct zijn. Dat is een goede stimulans voor zorgaanbieders om een actieve rol op te nemen bij het actualiseren van de gegevens. Hergebruik van gegevens vermijdt ook dat er telkens nieuwe gelijkaardige initiatieven ontstaan waarvoor elke keer extra investeringen nodig zijn.  

Het decreet regelt de wettelijke basis voor de verwerking van de (persoons)gegevens van de zorgaanbieders in de sociale kaart. 

Zelf zorgaanbieders zoeken, of je gegevens als zorgaanbieder up to date brengen? Dat kan op www.desocialekaart.be.