Naar minder voedselverlies

Het uur in AZ Nikolaas

AZ Nikolaas is een van de pioniers als het aankomt op het beperken van voedselverlies. Dagelijks worden er zo’n 2.500 maaltijden verdeeld vanuit de centrale keuken. Door met hetzelfde budget gevarieerder, lekkerder en slimmer te koken, slagen ze erin minder voedsel verloren te laten gaan.


In 2017 werd er voor het eerst een ‘nulmeting’ georganiseerd door de Vlaamse overheid om het voedselverlies in de welzijns- en zorgsector in kaart te brengen. “Voorzieningen die meten hoeveel voedsel er verloren gaat, weten waar de pijnpunten zitten en kunnen het probleem pas echt aanpakken”, zegt Nicky Prenen, die vanuit de Vlaamse overheid voorzieningen sensibiliseert over voedselverlies. “Grote ziekenhuizen waar gemiddeld 20 tot 30% voedsel verloren gaat, slagen erin hun voedselverlies terug te dringen door onder andere de communicatie tussen zorg en keuken te optimaliseren of patiënten te laten kiezen tussen verschillende menu’s.”

 

Foto's
Bob Van Mol
Tags
143