Hogescholen en universiteiten onderzoeken impact van coronacrisis

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de hogeschool Odisee wil graag weten welke impact de coronacrisis en het samenleven in quarantaine heeft op gezinnen. Via een online vragenlijst op corona-onderzoek.odisee.be kunnen gezinnen tot en met maandag 20 april hun ervaringen delen en bijdragen aan het onderzoek. De Universiteit Antwerpen vraagt wekelijks een vragenlijst in te vullen en de Vrije Universiteit Brussel brengt solidariteit in crisistijden in kaart. KULeuven onderzoekt het mentaal welbevinden tijdens deze crisis.

Voor ouders en kinderen is er haast geen ontsnappen meer aan elkaar tijdens deze coronacrisis. De kinderen zitten thuis, terwijl ze geen vakantie hebben en schooltaken moeten afwerken. De ouders moeten zoveel mogelijk telewerken. Beroep doen op de grootouders of een namiddag gaan spelen bij de vriendjes mag ook al niet. Een moeilijk evenwicht.
"Voor veel gezinnen is het elke dag opnieuw zoeken. Gezinnen die geen tuin hebben, die geen of maar één computer hebben, komen weinig in beeld. Voor kinderen die al psychisch kwetsbaar zijn, zijn dit extra stresserende tijden, waardoor ze vaak meer problematisch gedrag vertonen. En wie draagt de zwaarste lasten van de combinatie? Wat zal de impact zijn op de genderverhoudingen in het gezin?", vraagt onderzoekster Miet Timmers zich af.
De onderzoekers hopen nadien beter te begrijpen hoe gezinnen met een dergelijke crisis omgaan en waar de uitdagingen en kwetsbaarheden liggen.
De vragenlijst invullen duurt een kwartier tot een half uur en de gegevens worden volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De deelnemers moeten wel ouder zijn dan 18 jaar. Naast de ouders worden ook de grootouders uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
De resultaten worden gepubliceerd tegen 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin.

Je vindt de vragenlijst van het Kenniscentrum op de site van Odisee.

VUB brengt solidariteit in kaart

Heel wat burgers zetten zich vandaag in voor hun buurt, buurtbewoners en zelfs voor onbekenden. Met de toegankelijke vragenlijst "Solidariteit in tijden van corona' willen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel deze initiatieven in kaart brengen. “Om de maatschappelijke veerkracht tijdens een crisismoment te kunnen vastleggen en te onderzoeken, hebben wij een korte vragenlijst opgesteld die nagaat welke hulp er gegeven wordt, aan wie en om welke redenen. We willen hiermee ook het ‘positieve’ zichtbaar maken en mensen een extra stimulans geven om zich voor elkaar in te zetten,” zegt Sarah Dury, professor Agogische Wetenschappen.
De vragenlijst bestaat in drie talen: Nederlands, Frans en Engels, zodat zoveel mogelijk burgers in heel België aan de enquête kunnen deelnemen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. De vragenlijst blijft open tot en met vrijdag 27 maart. De Nederlandstalige vragenlijst vind je hier.
De coronacrisis raakt ons allemaal, zowel persoonlijk, als op werk, economisch en maatschappelijk vlak. Ondanks deze crisis zijn velen onder ons solidair en proberen ze anderen te helpen. Heel wat spontane en mooie hulpacties duiken op. De vragen die de onderzoekers van de vakgroep Agogische Wetenschappen hebben opgesteld peilen naar de acties die burgers de laatste zeven dagen hebben ondernomen in het kader van hulp en steun aan familie, vrienden, buren, onbekenden. De vragen peilen ook naar de motieven van de burgers om te helpen, naast enkele socio-demogragische vragen om acties en motieven te kunnen plaatsen. De verzamelde data worden nadien geanalyseerd om zo een beeld te schetsen over de solidariteit in de samenleving tijdens crisismomenten. 

Wekelijkse vragenlijst van de Universiteit Antwerpen

Werk je thuis? Wat met de kinderen? Geef je nog een hand? Als de Belgen wekelijks de korte vragenlijst van de Universiteit Antwerpen invullen, geeft dat de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten. De impact van de overheidsmaatregelen zal pas over tien tot veertien dagen zichtbaar worden in aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen. Dit door de incubatietijd en het verloop van COVID-19. Om kort op de bal te spelen zouden daarom indicatieve gegevens vanuit de bevolking zo snel mogelijk ter beschikking moeten zijn.

De medische wetenschappers krijgen voor de verwerking van de antwoorden de hulp van de sociale wetenschappers van de Antwerpse universiteit. Het 'corona citizenscienceproject' loopt ook met medewerking van collega's van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Hun vragenlijst staat op de website van de UAntwerpen.  

KU Leuven onderzoekt mentaal welbevinden

Twee onderzoeksgroepen van KU Leuven starten elk een onderzoek op naar de invloed van coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van mensen en hoe dit de komende weken en maanden zal evolueren. Geïnteresseerden kunnen zich bij de respectievelijke onderzoekseenheden aanmelden om deel te nemen aan de studies.
De onderzoekseenheid Omgeving en Gezondheid en de preventiedienst IDEWE peilen bij Belgen die aan het werk zijn naar hun mentaal welzijn. Men wil bijvoorbeeld de invloed nagaan van de jobonzekerheid. Andere thema's die onderzocht worden hebben betrekking op de evolutie van de balans tussen werk en privé nu kinderen thuis zijn en welke hulpbronnen hierbij het hardst worden gemist. Geïnteresseerden dienen met een tussenperiode van vier weken vier keer een vragenlijst in te vullen.
In de tweede studie mikt onderzoekseenheid Work and Organisation Studies van Caroline Bastiaensen zowel op Vlamingen die werken, als die tijdelijk werkloos geworden zijn door de coronacrisis. Dit onderzoek peilt naar de effecten van de crisis op de gemoedstoestand en het zelfbeeld en hoe wordt omgegaan met de stress. Er wordt ook nagegaan op welke wijze de maatregelen worden nageleefd en hoe gereageerd wordt als anderen dit niet doen. Wie wil deelnemen moet gedurende vier weken twee keer per week een korte vragenlijst invullen.