Dossier: inspectie in de zorg

Organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector worden regelmatig doorgelicht door Zorginspectie. Kinderopvang, gehandicaptenzorg, woon- en zorgcentra, de psychiatrie: iedereen die ergens anders dan thuis verblijft verdient goede zorg. 

Zorginspectie inspecteert ook diensten die actief zijn in de thuiszorg of adoptie. Ook personen met een handicap die een persoonsvolgend budget, een persoonlijk assistentiebudget of hulpmiddelen krijgen, worden geïnspecteerd. De manier waarop dat gebeurt, verschilt per sector. Een onthaalmoeder wordt anders geïnspecteerd dan een ziekenhuis. Hoe gaat Zorginspectie precies te werk en wat komt er allemaal bij inspecties kijken?