welzijn & zorg

Alle info van zorgaanbieders voor professionelen en zorgvragers op één plek

De vernieuwde Sociale Kaart wijst de weg
26.08.2022
Foto's
Sigrid Spinnox

De Vlaamse sociale kaart, de databank die gegevens van zorgaanbieders in Vlaanderen en Brussel bundelt, werkt aan een vernieuwde website voor meer gebruiksgemak. Patricia Werbrouck, coördinator van de sociale kaart, en Sophie Liekens, stafmedewerker bij het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) geven meer uitleg bij het afgelegde traject.

“Met de sociale kaart vind je contactgegevens van zorgaanbieders en info over onder meer hun locatie, werking. Indien beschikbaar vind je ook info over doelgroep, kostprijs en openingsuren. Deze databank biedt info van zorgaanbieders voor professionelen en iedereen met een zorgvraag”, vertelt Patricia Werbrouck. “De sociale kaart was oorspronkelijk een product van de provincies, maar maakt sinds 2018 deel uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Destijds ontwikkelden we een toekomstvisie met duidelijke krijtlijnen waar we precies naartoe wilden met de sociale kaart. In de vernieuwde Sociale Kaart nemen we niet alleen zorgvoorzieningen, maar ook gezondheidszorgverstrekkers op. Daarnaast wil de sociale kaart gebruikmaken van authentieke bronnen volgens het only once-principe, waarbij overheden slechts één keer bepaalde gegevens opvragen. Dat heeft twee voordelen. Mensen moeten dezelfde informatie niet meerdere malen invoeren. En omdat je authentieke overheidsbronnen gebruikt, is de informatie correct”, vertelt Patricia.

Samenwerking met de eerste lijn

In het traject naar de vernieuwde Sociale Kaart werkt het Departement WVG nauw samen met het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL). “Voor ons was het meteen duidelijk dat we iemand van VIVEL in de stuurgroep wilden”, vertelt Patricia. “In een eerste fase stelden we de rollen scherp. Voor VIVEL was dat de brugfunctie tussen ons en de zorgprofessionals van de eerstelijn.” Sophie Liekens. “VIVEL vormt het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. Op het werkveld voelen we de vraag naar de vernieuwde sociale kaart. Met de prioritaire vaccinatie van zorgprofessionals werd erg duidelijk hoe broodnodig een nieuwe databank is. Op federaal niveau werden er lijsten aangeleverd die soms verouderd waren. Was de nieuwe sociale kaart toen al beschikbaar, dan had dit heel wat werk uitgespaard”.

Sophie Liekens (VIVEL) links naast Patricia Werbrouck (Sociale Kaart):  “Met de prioritaire vaccinatie van zorgprofessionals werd pijnlijk duidelijk hoe broodnodig een nieuwe databank is”

“Op federaal niveau werkt men nu, in kader van de wet op de kwaliteitsvolle praktijkuitvoering, aan het praktijkregister, dat info over praktijk- en contactgegevens en samenwerkingsverbanden van zorgverleners zal opnemen”, vertelt Patricia. “Qua scope gaat dit breder dan de sociale kaart, maar er bestaat wel een overlap. Het is niet de bedoeling dat zorgverleners twee keer hun gegevens moeten invoeren. Eenmaal het praktijkregister er is, zal de vernieuwde sociale kaart nog meer informatie uit de authentieke bronnen overnemen”, benadrukt Patricia.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een ander belangrijk element in de vernieuwde sociale kaart is het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid. “Volgens het only once-principe maken we als overheid gebruik van de gegevens waarover we beschikken. Daarnaast verwachten we dat de zorgaanbieders zelf in de sociale kaart de gegevens aanvullen waar we als overheid niet over beschikken, zoals contactgegevens, website, openingsuren of taalaanbod. Er is dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de overheid en de zorgaanbieders”, vertelt Patricia. “Net om de zorgverstrekkers te bereiken, is de samenwerking met VIVEL enorm belangrijk. Zij beschikken over die terreinexpertise en hebben erg nauwe contacten met de zorgraden en beroepsverenigingen. VIVEL wil ook echt die brugfiguurfunctie tussen de Vlaamse overheid en het werkveld vervullen”, benadrukt Sophie. “Onze opdracht is om de eerstelijnszones te ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat we dichter bij hen staan en op regelmatige tijdstippen ook communiceren over de vorderingen van de vernieuwde sociale kaart.”

Achter de schermen

Om de toekomstvisie rond de sociale kaart te kunnen realiseren, is er een nieuwe applicatie nodig. De website krijgt een nieuwe lay-out en een verbeterde zoekmotor. Daarnaast kunnen er ook gegevens van de sociale kaart worden gedownload of gepubliceerd op externe sites. De grootste veranderingen vinden echter achter de schermen plaats. Om het only once-principe te realiseren wordt de sociale kaart gekoppeld aan de authentieke gegevensbron CoBRHA, waarin de basisidentificatiegegevens van alle erkende zorgaanbieders opgenomen zijn. De complexiteit van deze koppeling maakt dat het traject heel wat voeten in de aarde heeft. “Op IT-vlak hebben we er al een lastig parcours opzitten”, geeft Patricia toe. “Zowel wij als de ontwikkelaar zijn hard aan het werk. Het is dan frustrerend om steeds de boodschap te moeten brengen dat het nog niet af is.” Gelukkig zorgt de transparante communicatie van VIVEL naar de sector voor begrip.

Ook in de toekomst worden nog verbeteringen aan de sociale kaart gepland. “In een later traject zal ook andere overheidsinformatie via de sociale kaart gedeeld worden, bijvoorbeeld waar je klacht kan indienen bij een overheidsinstantie. Maar er is nog onderzoek nodig om ervoor te zorgen dat dat op een goede manier en in overeenstemming met de wetgeving gebeurt”, besluit Patricia.

www.socialekaart.be