Wat als er toch nog overschotten zijn?

Komosie zorgt dat voedseloverschotten goed terechtkomen

Voedseloverschotten zoveel mogelijk voorkomen is goed. Maar wat doe je met overschotten die er ondanks preventieve maatregelen toch nog zijn? Komosie, de Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, zorgt er mee voor dat voedseloverschotten van supermarkten en grootkeukens zoveel mogelijk terechtkomen bij sociale organisaties die armoede bestrijden.

“Wie met eten werkt, kent vast de cascade van waardebehoud”, vertelt Etienne Rubens van Komosie. “Preventie van overschotten en afval staat op nummer één. Een volgende stap is de overschotten zoveel mogelijk te behouden voor menselijke consumptie, al dan niet verder verwerkt of ingevroren om ze langer houdbaar te maken. Daarna is het een optie om er dierenvoeding van te maken. Is consumptie niet langer mogelijk, dan kunnen voedseloverschotten omgevormd worden tot natuurlijke meststoffen of tot groene energie, door vergisting. En als het echt niet anders kan, wordt het laatste afval verbrand of gestort.”

“Door vele kleine ingrepen zakte het voedselverlies in AZ Nikolaas van 20% naar 5 à 7%.”

Overschotten van supermarkten zijn vaak vrij makkelijk verder te verwerken. Licht beschadigde groenten kunnen verwerkt worden tot soep. Verpakte voeding tegen de houdbaarheidsdatum kan eventueel naar een sociale kruidenier. Maar hoe zit het met eten dat al bereid is, uit groot- Wat als er toch nog overschotten zijn? keukens? “Het is inderdaad moeilijker om de strenge regels inzake voedselveiligheid te respecteren. De bereide voeding moet correct bewaard, eventueel ingevroren en geëtiketteerd worden. Het vraagt een aanpassing van je interne procedures en een inspanning van je personeel, maar maakt je keuken wel duurzamer. Het onlineplatform Schenkingsbeurs maakt schenkingen van overschotten gemakkelijk. We gaan nu de dialoog aan met het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) om na te gaan waar de regelgeving versoepeld kan worden om ‘voedselveilig schenken’ nog te vergemakkelijken.

Organisaties die dagelijks open zijn en het eten meteen kunnen verdelen, zijn heel blij met deze overschotten. Ik denk daarbij aan opvangorganisaties voor daklozen en vluchtelingen. Er is nog een groot potentieel om voedseloverschotten een nuttige en maatschappelijk zinvolle bestemming te geven, zoals blijkt uit succesvolle grootschalige projecten in Portugal. Het kán dus.”

www.komosie.be/voedselverlies

www.schenkingsbeurs.be

www.voedselverlies.be

Foto's
Bob Van Mol
Tags
131