Wachtlijsten justitiehuizen dalen

De wachtlijsten bij de Justitiehuizen zitten sinds het begin van 2016 in een gestage dalende lijn. Die justitiehuizen staan in voor de opvolging en begeleiding van mensen met alternatieve straffen en maatregelen zoals de werkstraf, de voorwaardelijke invrijheidstelling en het elektronisch toezicht. Dat is goed nieuws na de stijging van de wachtlijsten in 2015.

Tussen begin 2016 en nu zien we een gestage en significante daling van de wachtlijsten in de justitiehuizen, met 323 dossiers (van 2711 naar 2388). Dat is een daling van 12%.Iin 2016 werden extra middelen toegekend aan de Justitiehuizen waardoor extra personeel kon worden aangeworven. Die medewerkers werden aangeworven vanaf april 2016 tot het einde van dat jaar. Concreet: Op 1/1/2016 werkten er 365 VTE’s in de justitiehuizen en op 1/4/2017 zijn er dat 413, een toename van het personeel met 13%.

Actieve dossiers

Het aantal actieve mandaten is tussen januari 2016 en juni 2017 gestegen van 16.712 naar 18.610.  Dat zijn het aantal dossiers waarin momenteel een justitieassistent is aangesteld en die worden opgevolgd door het justitiehuis. Er worden met andere woorden 1898 dossiers meer opgevolgd dan anderhalf jaar geleden. Dat is een toename van 11%.

Kwaliteit

Ondanks de groeiende werkdruk blijven de Justitiehuizen inzetten op kwaliteit. "De justitieassistenten blijven hierbij een begeleiding op maat van de veroordeelden en slachtoffers vooropstellen. Er wordt ook geïnvesteerd in overleg met de verschillende instanties (strafuitvoeringsrechtbank, onderzoeksrechter, familierechter,…) die aan de justitiehuizen een opdracht kunnen geven, opdat zij de best passende straf kunnen opleggen, waarin een begeleiding door een justitieassistent een meerwaarde betekent. De wachtlijsten van de Justitiehuizen vertoonden in 2015 nog een stijgende tendens. Die stijging was te verklaren door een wervingsstop bij de federale overheid in 2014, waardoor openstaande vacatures niet konden worden ingevuld. Dat werkte nog door in 2015", klinkt het bij de justitiehuizen.

 

www.justitiehuizen.be