Vlaamse ministers strijden samen tegen pesten en geweld

Pesten en alle vormen van geweld op minderjarigen kunnen niet door de beugel. De Vlaamse regering wil het probleem daarom op verschillende domeinen tegelijk te lijf gaan. Dat stellen de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen (Welzijn), Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) in een gezamenlijk persbericht.

Er komt onder meer een werkgroep Integriteit die alle acties en maatregelen moet opvolgen. Minderjarigen krijgen al eens af te rekenen met situaties waarin ze slachtoffers zijn van geweld (fysieke, psychisch of seksueel) of van pestgedrag. Dat gebeurt niet alleen in de thuisomgeving, maar ook in de school of in de jeugdbeweging of sportclub.

In sommige gevallen gaat het om vormen van geweld tussen kinderen en jongeren onderling, maar vaak gaat het ook om geweld door personen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben over de minderjarige of er een vertrouwensrelatie mee hebben.

De voorbije jaren duiken ook nieuwe fenomenen op van geweld en misbruik via het internet zoals cyberpesten of 'grooming' (doelbewust verwennen met het oog op seksuele uitbuiting). De Vlaamse regering wil nu graag een tandje bijsteken in het aanpakken van alle vormen van geweld, waaronder ook (cyber)pesten. De regering kiest daarbij voor een brede aanpak op verschillende domeinen. Er is een werkgroep Integriteit opgericht die de acties en maatregelen moet coördineren. De ministers schuiven al een aantal concrete acties naar voor. Zo is het de bedoeling om meer wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen uit te voeren en te ontsluiten. Verder wil men meer werken met aanspreekpunten- en personen en wil men ook de klachtenprocedures optimaliseren.

 

Voor alle vragen over geweld kan je terecht bij www.1712.be

 

(bron: Belga)