Vijftig jaar theater in de gevangenis Leuven Centraal

50 jaar theater

Al 50 jaar lang wordt er theater gemaakt in de Centrale Gevangenis van Leuven. Ontstaan uit een kerstspel in 1968, brengt het gezelschap Leven Centraal nu theater binnen de gevangenismuren. Het gezelschap bestaat uit gedetineerden en vrijwilligers van buiten de gevangenis.

Meer dan een zoethoudertje
Uiteraard evolueerde en wisselde het gezelschap in de afgelopen 50 jaar, maar het idee erachter bleef steeds overeind. Volgens Jan Das, regisseur van het gezelschap van 1968 tot 1993, is theater in de gevangenis meer dan een zoethoudertje: “Theater geeft gedetineerden meer levenskwaliteit. Gedetineerden krijgen als acteur het gevoel iets te kunnen, nog iets te kunnen betekenen, en worden op een creatieve manier voorbereid op het leven na hun straf. Voor velen een eerste stap in hun sociale re-integratie. Vanuit dit geloof werd het toneel opgestart, en dit geloof geldt nu nog steeds, waardoor het toneel al 50 jaar een vaste waarde is in de Centrale Gevangenis van Leuven.”
EXPO: 50 jaar ‘Leven Centraal’
Om de 50ste verjaardag van het gezelschap te vieren, maakte de gevangenis een fototentoonstelling over ‘Leven Centraal’ doorheen de decennia. De expo wordt eerst opgesteld in gevangenis en is vanaf 26 maart te bekijken in de bibliotheek van Leuven, waar ze gratis toegankelijk is voor het brede publiek.
Daar organiseert de gevangenis op 7 april, in samenwerking met Vormingplus, ook de gratis namiddag ‘sociaal-culturele activiteiten in de gevangenis: zin of last?’ voor het brede publiek.
Daarnaast worden buurtbewoners op 21 maart uitgenodigd in de gevangenis om een voorstelling van ‘Leven Centraal’ bij te wonen en op die manier kennis te maken met de gevangenis en het theatergezelschap.
“Het is mijn ambitie om in samenwerking met de minister van Justitie en in samenwerking met mijn collega’s van de Vlaamse regering te blijven investeren in hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en mooie projecten zoals het toneel van Leuven-centraal te blijven mogelijk maken. Uiteindelijk draagt een project zoals dit bij aan de uiteindelijke doelen: een goede re-integratie in de maatschappij na het uitzitten van hun straf en het verkleinen van recidive.” Jo Vandeurzen – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
“Cultuur binnen de muren is geen luxe maar een brug om de kloof tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te dichten. Cultuur geeft ook gedetineerden als mens kansen tot verbinding, tot het leren van vele vaardigheden, tot ontspanning en het opnemen van verantwoordelijkheid. Cultuur stimuleert tot nadenken over het leven, over zichzelf, over anderen, ‘binnen’ en ‘buiten’, en verhoogt daardoor de slaagkansen op re-integratie.” Sven Gatz – Vlaams minister van Cultuur
“De re-integratie van gevangenen begint al van bij het begin van een detentie. Dat is een proces van dag één tot het einde. Een gedetineerde is vaak veel meer dan een misdadiger. Dat is maar één aspect. Iemand die een misdrijf heeft begaan, is ook een vader, moeder, zoon, dochter, kunstenaar of goede voetballer. Theater geeft hen de mogelijkheid om hun talenten te tonen en het is dan ook heel mooi dat dit project nu zijn gouden jubileum viert.” Koen Geens, minister van Justitie
“Het toneel heeft voor mij tijdens mijn detentie een heel belangrijke rol gespeeld. Vanaf de eerste dag dat ik in de groep terecht kwam, werd ik door iedereen aanvaard. Er was niemand die vragen stelde naar je verleden of over de reden van je verblijf in de gevangenis. Ook in het ongedwongen contact met de vrijwilligers word je bekeken als de mens die je nu bent, ongeacht het verleden.” Andy – acteur