gezondheid

Valse geruchten over vaccins kosten levens

Bijsluiter

‘Papa, ik voel me zo moe’. Het waren de laatste woorden van de 7-jarige Olivia, dochter van de bekende Britse kinderboekenschrijver Roald Dahl, vooraleer ze in een diep coma zakte en 12 uur laten overleed aan mazelen. Olivia stierf in 1962, toen er nog geen mazelenvaccinatie bestond. Dahl week geen moment van haar zijde, en kon alleen maar machteloos toekijken hoe zijn kerngezonde, vrolijke dochter in enkele weken tijd bezweek aan de gevreesde infectieziekte, die in die tijd aan een 20-tal Britse kinderen per jaar het leven kostte. 

Roald Dahl, best gekend van zijn boek ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, schreef in 1988 een emotionele open brief, waarin hij ouders oproept om hun kinderen te laten vaccineren met het toen vrij nieuwe mazelenvaccin. In Groot-Brittannië heerste er op dat moment controverse over de vaccinatie, nadat de Britse kinderarts Andrew Wakefield een link legde tussen het mazelenvaccin en autisme. De publicatie van zijn onderzoek, in het vakblad The Lancet, werd ingetrokken omdat de man opzettelijk onderzoeksgegevens had vervalst om de link tussen het vaccin en autisme aan te tonen. Hij werd veroordeeld wegens fraude en onethisch handelen. Wakefield, die nog steeds de wereld rondtrekt met zijn antivaccinatie-boodschap, is al lang geschorst als arts. Dus geeft hij lezingen, waarin hij een hoop wetenschappelijke onzin verkondigt. 
Vorig jaar, in 2017, deed de geschorste dokter nog ons land aan. Overal zaait hij onrust en angst, vooral bij jonge ouders die dan soms kiezen om niet te vaccineren. Mazelen kostte in 2018 al 37 kinderlevens in Europa. Meer dan 40.000 mensen werden ziek door mazelen. Bij de overlevenden ook is er ook een niet te onderschatten groep met blijvende hersenschade. 

In 1962 waren er geen medicijnen om Olivia Dahl te genezen, en tot op heden ontbreekt elke behandeling. De boodschap van Roald Dahl blijft nog steeds actueel. Om diverse redenen krijgt de antivaccinatie-beweging toch wind in de zeilen in Europa: weinig mensen weten dat mazelen en andere vaccineerbare infectieziekten dodelijk kunnen zijn, er is een groeiend wantrouwen in overheden die de vaccinatieprogramma’s opstellen en op internet circuleren allerlei verschrikkelijke verhalen over nevenwerkingen van vaccins. In Frankrijk en Italië en ook in de Verenigde Staten - Trump sprak zich voor de verkiezingen ook uit tegen vaccinatie - heeft de boodschap van anti-vaxxers een merkbare invloed. Bodytalk, het gezondheidsmagazine bij Knack, peilde in een enquête naar opvattingen en kennis over vaccinatie. In Vlaanderen blijkt het goed mee te vallen: de meeste ouders vertrouwen hun arts en Kind&Gezin en kiezen voor alle aanbevolen vaccinaties. Slechts 1 procent is tegen vaccins. Wel stellen jonge ouders steeds vaker ongeruste vragen over vaccins. Gelukkig sparen artsen en verpleegkundigen van Kind&Gezin kosten noch moeite om de onrust met goed onderbouwde antwoorden op te vangen. 
www.laatjevaccineren.be