Traumabegeleiding jonge vluchtelingen

Ook woonbegeleiding en residentiële opvang voor minderjarigen

Sinds 1 januari zijn er een aantal maatregelen voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen. De CAW’s zijn versterkt met 50 voltijdse krachten voor psychosociale- en woonbegeleiding en voor de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is extra residentiële opvang voorzien. Vanaf 1 februari start Vlaanderen ook met traumabegeleiding voor jonge vluchtelingen.

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 9% van de gevestigde vluchtelingen in het westen aan post-traumatische stress lijdt en 5% aan depressie. “Nu de nieuwkomers vooral uit conflictgebied komen zal dat cijfer wellicht stijgen. Niet alleen de asielzoekers zelf, ook de samenleving die de nieuwkomers ontvangt heeft er alle belang bij om hun trauma’s ernstig te nemen en te behandelen”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn.

Om de bestaande hulpverlening gericht te ondersteunen met specifieke expertise wordt onder meer een mobiel team in het leven geroepen. Dat start op 1 februari 2016. De centra voor geestelijke gezondheid (CGG) en het Brusselse Solentra, het centrum voor Solidariteit en Trauma (UZ Brussel), zullen het mobiele team coördineren.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het team zal binnen de jeugdhulp bijstand verlenen aan welzijns- en onderwijssettings in de begeleiding van kinderen en jongeren die recent naar ons land kwamen en die onderwijs volgen. Het team ondersteunt de bestaande begeleiding van jongeren in zowel onderwijs (scholen, CLB) als welzijnsorganisaties. Dit concept van een outreachend team, dat op vraag ter plaatse komt om begeleiders te ondersteunen, kadert in onze algemene aanpak van de vluchtelingenproblematiek.”

De Vlaamse overheid voorziet voor het concept van het mobiele ondersteuningsteam in een bijkomende financiering van zeven voltijdse krachten. Minderjarige vluchtelingen In afwachting van een verblijf in een pleeggezin of in ander alternatieve opvangvorm (bijv begeleid wonens) is er ook nood voor de meest kwetsbare jonge kinderen (-14 jaar) aan een residentiële buffer. Om die reden komen er 18 plaatsen bij. 10 bij de vzw Minor-Ndako & Juna. En 8 bij de vzw Wingerdbloei, die voor het eerst start met opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

De Vlaamse overheid is ook in gesprek met Fedasil voor de opvang van een eerste groep van 150 jonge (-12) vluchtelingen, via een systeem van co-financiering. “Met deze concrete initiatieven probeert de Vlaamse overheid flexibel en kort op de bal te spelen”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. “Eerder werd al een pilootproject gestart met Pleegzorg Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen om minderjarige vluchtelingen (en hun gezinnen) op te vangen door pleeggezinnen.”

 

www.jongerenwelzijn.be