kinderen & jongeren

Tien kinderopvanginitiatieven testen 'inkomenstarief-mix'

Proefproject tariefcombinaties
20.03.2017

Tien kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen gaan experimenteren met een zogenaamde 'inkomenstarief-mix', een systeem waarbij ouders voor bepaalde plaatsen betalen naargelang het inkomen en waar voor andere plaatsen een vrij tarief geldt.

Momenteel is die tariefcombinatie niet toegelaten, maar de Vlaamse regering heeft nu, op vraag van minister van Welzijn Jo Vandeurzen, het licht op groen gezet voor een proefproject in 10 kinderopvanginitiatieven.

In de kinderopvang in Vlaanderen bestaan er twee grote tariefsystemen. Ofwel betalen ouders naargelang hun inkomen (inkomensgerelateerd tarief of IKG), ofwel bepalen de opvanginitiatieven zelf een vaste prijs (vrije prijs). Beide systemen op één locatie toepassen, is niet toegelaten.

De piste om beide tariefsystemen op één locatie mogelijk te maken wordt in ieder geval al langer onderzocht. Daarbij doken ook al verschillen de bedenkingen en vragen op. Bijvoorbeeld: Hoe vermijd je dat de niet-inkomensgerelateerde plaatsen worden gebruikt als 'wachtplaats', waardoor gezinnen met een lager inkomen mogelijk moeilijker een plaats krijgen, omdat die plaatsen altijd worden ingenomen door de wachtenden? Hoe moeten organisatoren beslissen wie in het inkomensgerelateerde systeem mag stappen en wie niet? Kan een mix van tarieven geen extra administratieve last betekenen voor de voorzieningen? Enz... Om dat alles in de praktijk te onderzoeken, komt er nu een test met tien proeflocaties waar beide tariefsystemen een jaar lang (april 2017-april 2018) mogen gecombineerd worden. "Bij het proefproject zullen ook de ouders bevraagd worden, zowel bij de start als aan het einde", legt Leen Du Bois, woordvoerster van Kind & Gezin uit. Na de proefperiode van een jaar volgt een evaluatie.

(Belga)