Themadagen 2023

Februari

 • 4 februari – Wereldkankerdag
 • 13 februari - Wereld epilepsiedag 
 • 10 – 17 februari - Vlaamse week tegen pesten
 • 22 februari - Europese dag van het slachtoffer
 • 28 februari - Zeldzameziektendag
 • 25 februari - 5 maart - Week van de vrijwilliger

Maart

 • 6 maart - Dag van de Logopedist
 • 8 maart - Internationale vrouwendag
 • 11 maart - Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van terrorisme
 • 9 maart - Wereldnierdag
 • 20 - 26 maart - Week van de diëtist
 • 19 maart – Dag van de Zorg
 • 21 maart - Internationale dag tegen rassendiscriminatie + Werelddownsyndroomdag + dag van het sociaal werk
 • 23-27 maart - Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
 • 24 maart - Wereldtuberculosedag

April

 • 2 april - Wereldautismedag
 • 7 april - Wereldgezondheidsdag
 • 11 april - Wereldparkinsondag
 • 18 april - Europese dag van de rechten van de patiënt
 • 2 april - Internationale dag van de blindengeleidehond
 • 28 april - Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk
 • 24 – 30 april – Week van de Valpreventie

Mei

 • 2 mei - Wereldastmadag
 • 8 – 14 mei - Week van de kraamzorg
 • 12 mei - Internationale dag van de verpleegkunde + Internationale Fibromyalgiedag
 • 15 mei- Internationale dag van het gezin
 • 16-23 mei - Week van de Opvoeding
 • 21 mei - Werelddag van de culturele diversiteit
 • 30 mei – Wereld MS-dag
 • 31 mei - Werelddag zonder tabak

Juni

 • 4 juni - Internationale dag van kinderen die slachtoffer zijn van agressie
 • 12 juni - Internationale dag tegen kinderarbeid
 • 14 juni - Werelddag van de bloedgever
 • 15 juni - Internationale dag tegen ouderenmisbehandeling
 • 20 juni - Wereldvluchtelingendag
 • 23 juni - Dag van de mantelzorger

Juli

 • 28 juli - Wereldhepatitisdag
 • 27 juli - Dag van de animator

Augustus

 • 1-7 augustus - Internationale week van de borstvoeding
 • 12 augustus - Internationale Dag van de Jeugd

September

 • 1-11 september - Week van de multiple sclerose
 • 7-11 september - Week van de geletterdheid
 • 10 september - Werelddag zelfmoordpreventie
 • 21 september - Internationale Alzheimerdag
 • 23- 29 september - Week van het hart
 • 24 september – Werelddovendag
 • 25-28 september: week van de verpleegkundigen
 • 29 september – Wereldhartdag

Oktober

 • 1 oktober - Internationale dag van de ouderen
 • 7 oktober - Dag van de borstkankerMAN
 • 14 oktober - Dag van de palliatieve zorg
 • 10 oktober - Werelddag van de geestelijke gezondheid
 • 11 oktober - Coming Out Day
 • 9 - 15 oktober - Week tegen pijn
 • 12 oktober - Dag van de onthaalouder + Wereldreumadag
 • 15 oktober - Internationale dag van de witte stok
 • 17 oktober - Internationale dag voor de uitbanning van armoede
 • 18 oktober - Dag van de verzorgenden en zorgkundigen
 • 19 oktober - Dag tegen Kanker
 • 27 oktober - Dag van de ergotherapeut

November

 • 14 november - Wereld Diabetes Dag
 • 16 november - Internationale dag van de verdraagzaamheid
 • 20-26 november - Ouderenweek
 • 17 november - Dag van het therapiedier+ Dag van het vroeggeboren kind
 • 10 – 19  november - Week van de Pleegzorg
 • 18 november: Dag van de Nabestaanden na zelfdoding
 • 19 november - Wereldmannendag + Werelddag voor de preventie van kindermisbruik
 • 20 november - Werelddag van het kind
 • 25 november - Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

December

 • 1 december - Wereldaidsdag
 • 3 december - Internationale dag van personen met een handicap
 • 5 december - Internationale Vrijwilligersdag
 • 10 december - Dag van de mensenrechten
 • 17 december – 17/12-dag (1712.be)
 • 18 december - Internationale dag van de migrant