Themadagen

De printbare kalender kan je hier downloaden (pdf). 

Themadagen 2019

Februari

4 februari

Wereldkankerdag

22 februari - 1 maart

Vlaamse week tegen pesten

22 februari

Europese dag van het slachtoffer

23 februari - 3 maart

Week van de vrijwilliger

Maart

6 maart

Dag van de Logopedist

8 maart

Internationale vrouwendag

11 maart

Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van terrorisme

14 maart

Wereldnierdag

15 maart

Dag van sociaal werk

17 maart

Dag van de Zorg

25-28 maart

Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

18-23 maart

Week van de diëtist

21 maart

Internationale dag tegen rassendiscriminatie

Werelddownsyndroomdag

24 maart

Wereldtuberculosedag

April

2 april

Wereldautismedag

7 april

Wereldgezondheidsdag

11 april

Wereldparkinsondag

18 april

Europese dag van de rechten van de patiënt

22-28 april

Week van de valpreventie

Vaccinatieweek

24 april

Internationale dag van de blindengeleidehond

28 april

Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Mei

7 mei

Wereldastmadag

6-12 mei

Week van de Kraamzorg

12 mei

Internationale dag van de verpleegkunde

Internationale Fibromyalgiedag

15 mei

Internationale dag van het gezin

16-23 mei

Week van de Opvoeding

21 mei

Werelddag van de culturele diversiteit

29 mei

Wereld-MS-Dag

31 mei

Wereldantitabakdag

Juni

4 juni

Internationale dag van kinderen die slachtoffer zijn van agressie

12 juni

Internationale dag tegen kinderarbeid

14 juni

Werelddag van de bloedgever

15 juni

Internationale dag tegen ouderenmisbehandeling

20 juni

Wereldvluchtelingendag

23 juni

Dag van de mantelzorger

Juli

25 juli

Dag van de animator

28 juli

Wereldhepatitisdag

Augustus

1-7 augustus

Internationale week van de borstvoeding

12 augustus

Internationale Dag van de Jeugd

September

1-11 september

Week van de multiple sclerose

8-14 september

http://www.weekvandegeletterdheid.be/

10 september

Werelddag zelfmoordpreventie

21 september

Internationale Alzheimerdag

23-29 september

Week van het hart

24 september

Werelddovendag

30 september

Wereldhartdag

Oktober

1 oktober

Internationale dag van de ouderen

10 oktober

Werelddag van de geestelijke gezondheid

7-13 oktober

Week tegen pijn

12 oktober

Dag van de onthaalouder

Wereldreumadag

12 oktober

Dag van de palliatieve zorg

15 oktober

Internationale dag van de witte stok

16 oktober

Dag van de verzorgenden en zorgkundigen

17 oktober

Internationale dag voor de uitbanning van armoede

Dag tegen Kanker

27 oktober

Dag van de ergotherapeut

November

14 november

Wereld Diabetes Dag

15-24 november

Week van de Pleegzorg

16 november

Internationale dag van de verdraagzaamheid

17 november

Dag van het vroeggeboren kind

19 november

Wereldmannendag

Werelddag voor de preventie van kindermisbruik

20 november

Werelddag van het kind

18-24 november

Ouderenweek

25 november

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

 

December

1 december

Wereldaidsdag

3 december

Internationale dag van personen met een handicap

5 december

Internationale Vrijwilligersdag

10 december

Dag van de mensenrechten

18 december

Internationale dag van de migrant

Ken je nog data voor de kalender van volgend jaar? Laat het ons weten op info@weliswaar.be

Data onder voorbehoud van wijzigingen.