welzijn & zorg

Sociaal werk in historisch perspectief

Een geschiedenis van sociaal werk
27.10.2017

Dries Claessens is lector sociaal werk (AP Hogeschool) en werkt als redacteur mee aan de Canon Sociaal Werk, een digitale kijk op de geschiedenis van sociaal werk. Hij bundelde zijn vakkennis nu ook in een boek.

"Sociaal werk is zo oud als de straat. En wellicht nog ouder. Want de Romeinen legden hun eerste heirbaan in 312 v.C. En vóór hen waren de Grieken al vertrouwd met weldoeners en patronage. Dit boek vertelt 'een' geschiedenis van sociaal werk. Van de antieke tot de postmoderne tijd en van de liefdadigheid van keizer Augustus tot de actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke. Geschiedenis biedt een invalshoek om kritisch te kijken naar het hedendaagse sociaal werk. Dat meandert voortdurend tussen individu en samenleving, tussen rede en romantiek en tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar het motief van sociaal werk blijft door de eeuwen heen hetzelfde: mensen helpen vanuit welbegrepen eigenbelang. En vandaag? Leggen 'nieuwe sociale kwesties' als neoliberalisering en globalisering een hypotheek op de toekomst van sociaal werk, of bieden ze ook mogelijkheden?"

>> Dries Claessens, Een geschiedenis van sociaal werk, EPO, 2017, 248p, 24,90 euro, ISBN 9789462671096