ouderen

Vergeet dementie, onthou mens

Nieuwe campagne schiet uit de startblokken

De website die alle info over dementie clustert, www.onthoumens.be, kreeg een volledige make-over. Nieuw zijn onder andere de videogetuigenissen van Paul & Katalijne en Wannes & Rosa. Zij zijn ambassadeurs van de nieuwe campagne om een extra impuls te geven aan een dementievriendelijker Vlaanderen. Paul & Katalijne vertellen over hun leven met dementie, Wannes & Rosa vertellen het verhaal achter de serie ‘Voor ik het vergeet’ op Eén. Hun getuigenissen vormen de eerste in een reeks van persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende Vlamingen die getuigen over hun ervaring met dementie. 

Tot april van dit jaar zullen er wekelijks nieuwe videogetuigenissen online verschijnen. Focussen op wat mensen wel nog kunnen in plaats van wat niet meer kan, deze visie draagt de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ uit. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dat is ook het uitgangspunt van het Vlaamse dementieplan dat bij uitstek inzet op preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning. Menselijke waardigheid en kwaliteit van leven van de persoon met dementie en zijn naasten moeten steeds voorop staan. Zo werken we met zijn allen dag in dag uit aan een dementievriendelijk Vlaanderen.”

De website www.onthoumens.be speelt hierin een belangrijke rol, het is de plek waar je persoonlijke videogetuigenissen kan vinden over thema’s die ertoe doen, organisaties cartoons en foto’s kunnen opvragen die de emancipatorische boodschap visueel vertalen, heel wat tips rond respectvolle communicatie zijn verzameld en nog veel meer. De site werd in een moderner kleedje gestoken. Het bevorderen van dementievriendelijke steden en gemeenten die mensen blijven betrekken en valideren staat centraal. Geen holle woorden, maar een ambitie die recent ook in de praktijk werd vertaald met een primeur voor ons land: de opstart van de eerste werkgroep voor mensen met dementie. Daarbij hebben we een duidelijk doel voor ogen: niet alleen richting media de stem van mensen met dementie proactief aanreiken, maar ook in onderzoek en beleid hun stem veel luider laten weerklinken.

“Ondersteun ons in wat we nog kunnen en neem niet alles uit handen. Duw ons niet in een hoekje, maar laat ons volwaardig mens zijn.” (Paul Goossens, persoon met jongdementie en Parkinson)

Mensen met dementie kunnen ons veel leren en wij hen. Ook in de latere fases van de aandoening moeten we daarop inzetten. Een pleidooi voor een respectvolle communicatie is een ‘call to action’ voor iedereen. In essentie gaat het om leren omgaan met kwetsbaarheid. Daarom is bouwen aan een inclusieve maatschappij zo belangrijk. Onder de slogan ‘Vergeet dementie, onthou mens’ slaan we, samen met heel wat enthousiaste partners op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, de hand aan de ploeg om mensen met dementie, hun naasten en iedereen die voor hen zorgt de plaats te geven die ze verdienen: te midden van een warme samenleving en niet in de marge!“Ik weiger te geloven dat door haar dementie de persoon die mijn oma was zou verdwenen zijn. Dat is de reden dat ik bij haar een maand ging inwonen in het woonzorgcentrum en de televisiereeks ‘Voor ik het vergeet’ maakte. En dat is ook de reden dat ik mee de schouders zet onder de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’.” (Wannes Deleu, programmamaker VRT)Bekijk de getuigenissen op www.onthoumens.be