1 op 3 vrouwen ouder dan zestig slachtoffer van ouderenmisbehandeling

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmisbehandeling

Bijna één op drie vrouwen ouder dan zestig geeft aan slachtoffer te zijn van ouderenmisbehandeling. Een best hoog cijfer, dus sensibilisering blijft broodnodig. Ouderenmishandeling of -misbehandeling is een onderschat maatschappelijk probleem. En met de vergrijzing zal het alleen maar toenemen. 

Uit de consulten bij VLOCO (Vlaams Ondersteuningcentrum Ouderenmis(be)handeling) blijkt dat hoofdzakelijk vrouwen het slachtoffer zijn (70%) en dat voornamelijk mensen uit de dichte omgeving pleger zijn (81%). Bovendien woont 67% samen met de pleger, wat soms aanleiding geeft tot grote bezorgdheid over de veiligheid en integriteit van de oudere. In Vlaanderen werden vorig jaar 799 situaties van ouderenmisbehandeling geregistreerd. Dat is slechts het topje van de ijsberg, volgens VLOCO.

Taboe en handelingsverlegenheid

Volgens het ondersteuningscentrum moet er meer aandacht komen voor geweld op ouderen thuis, in woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen. (Meer dan 33% van de ouderen in residentiële setting gaf in 2018 aan slachtoffer te zijn.) "Enkel door erover te spreken, kan het taboe doorbroekn worden. Nog te vaak is er angst om erover te spreken, bij zowel slachtoffers als betrokkenen. Door schaamte, externe druk, loyaliteitsconflicten, (wederzijdse) afhankelijkheid, onzekerheid... Ook hulpverleners ervaren een drempel en kampen soms ook met handelingsverlegenheid. Bovendien geldt in Vlaanderen geen meldings- registratieplicht, waardoor het moeilijk is om overzicht te krijgen van de gekende en reeds aangepakte situaties."

Stappen richting oplossing

"Een integrale, systematische aanpak van het thema dringt zich op. De overheid kan daarin een rol spelen en zorgorganisaties aanmoedigen om een beleid over ouderenmisbehandeling op te bouwen, met een stappenplan en aanspreekpunten voor medewerkers. Zonder een integrale systeemaanpak dreigt dit een hardnekkig, structureel probleem te worden." 

Waar kan je terecht? 

Iedereen, zowel ouderen als mensen uit hun omgeving, kan gratis en discreet bellen, mailen of chatten met 1712. (www.1712.be). 
Professionals (sociaal werkers, huisartsen, verpleegkundigen, politie) kunnen contact opnemen met VLOCO op 078 15 15 70 of ouderen@cawoostvlaanderen.be)
Woonzorgcentra en andere residentiële settings kunnen terecht bij de woonzorglijn op 02 553 75 00 of www.woonzorglijn.be