ouderen

Ouderen en cultuurparticipatie

Ministers Gatz en Vandeurzen leggen intentieverklaring af
29.04.2016

Om de maatschappelijke betekenis van ouderen in de samenleving beter te waarderen, slaan ministers Gatz en Vandeurzen voor een aantal beleidsdoelstellingen de handen in elkaar. Beide ministers leggen hiervoor een intentieverklaring af.

De intentieverklaring werd ondertekend tijdens het slotmoment van een driejarig Europees traject, Long Live Arts. Het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media neemt hieraan deel, samen met het Nederlandse ‘Lang Leve Kunst’-programma, het Duit se KUBIA en de Britse Baring Foundation.

Met Long Live Arts werd de afgelopen jaren de actieve cultuurparticipatie van ouderen transnationaal en internationaal aangemoedigd. Ook het internationale netwerk hierrond werd versterkt. Dankzij dit samenwerkingsproject wilden de partners invloed uitoefenen op het beleid, het onderzoek en de praktijk van cultuurbeleving door ouderen.

Het traject leidde tot een zogenaamd manifesto, dat een hefboom voor verandering wil zijn. Het Long Live Arts Manifesto zet 6 doelstellingen uit als kader voor een Europese aanpak om culturele participatie door ouderen te bevorderen. Hierop baseerden ministers Gatz en Vandeurzen zich om een gezamenlijke beleid saanpak voor Vlaanderen te bepalen.

De gezamenlijke intentieverklaring moet leiden tot o.a. sensibilisering en wederzijdse kennismaking tussen de cultuur- en welzijnssector,  stimulering en ondersteuning van de praktijk en competentieversterking van zowel cultuur- als welzijnsprofessionals via opleiding en netwerking.

Hieronder alvast een voorbeeld van wat de samenwerking kan opleveren, een “Videopoem 2050” in het kader van Slam ’t Stad

Het Long Live Arts Manifesto kan online ondertekend en doorgestuurd worden: www.longlivearts.eu/manifesto/  

hashtag: #LongLiveArts