welzijn & zorg

Oproep eerstelijnszones vormen

7.07.2017

Om de eerstelijnszorg in Vlaanderen beter voor te bereiden op het geven van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg aan personen met een chronische zorgnood, wordt de organisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen aangepast. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft hiervoor het startschot gegeven en legt met een oproep tot het vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje.

Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Voor de oprichting van eerstelijnszones voorziet de Vlaamse Regering ongeveer 10 miljoen euro.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Om de hervorming tot leven te brengen lanceren we een oproep aan lokale besturen en zorgaanbieders uit de welzijns- en gezondheidszorg om gezamenlijk eerstelijnszones op te zetten. Deze zones capteren circa 75.000 tot 125.000 inwoners en worden aangestuurd door een Zorgraad.”

De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). Er zijn reeds 2 pilootprojecten van eerstelijnszones die de weg banen voor deze oproep en er zullen transitiecoaches aangesteld worden om de betrokken actoren op het terrein te begeleiden bij de gesprekken en vorming van de eerstelijnszones.

>> Voorstellen voor eerstelijnszones kunnen worden ingediend tot 31 december 2017.