Open Minds: de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg

Het (meer) bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en psychische problemen vroeger detecteren zijn twee streefdoelen die Zorgnet-Icuro centraal plaatst na een studiedag over geestelijke gezondheidszorg. Zorgnet-Icuro vertrekt op het congres "Open Minds" van het perspectief van 2026: wat moet er over tien jaar bereikt zijn op het vlak van zorg voor geestelijke gezondheid?

Trendanalyses wijzen uit dat psychische kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende decennia wordt. Een eerste streefdoel gaat over het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid. De samenleving legt steeds meer druk op mensen door competitie, prestatiedrang en productiviteitseisen. Er is ook het uiteenrafelen van het sociaal weefsel door meer armoede, vergrijzing, isolement en vereenzaming. Meer en meer mensen krijgen daardoor psychische problemen die vaak veel te laat behandeld worden.

Zorgnet-Icuro pleit voor meer preventie en bespreekbaarheid, zodat veel psychische problemen worden voorkomen of in een vroeg stadium aangepakt. Zorgnet-Icuro engageert zich om een concreet plan uit te werken voor het verhogen van de "mental health literacy", zodat leraren, werkgevers, hulpverleners en buurtwerkers hiermee aan de slag kunnen.

Een ander streefdoel gaat over vroegdetectie. Veel vaak voorkomende psychische problemen zoals depressie en angststoornissen kunnen goed behandeld worden in eerste lijn en een doorverwijzing naar de gespecialiseerde diensten is dan niet nodig. Zorgnet-Icuro pleit ervoor dat er een systeem wordt uitgerold waarbij mensen zonder veel drempel toegang hebben tot terugbetaalde psychologische hulpverlening bij een psycholoog of hun huisarts. Door onder meer in te zetten op deze twee doelstellingen zal de druk op de huidige geestelijke gezondheidszorg verminderen en zullen tegelijk meer mensen kunnen worden geholpen. Zorgnet-Icuro pleit ervoor dat de federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over de grenzen van de zesde staatshervorming heen samenwerken aan een betere zorg voor geestelijke gezondheid in onze samenleving door zowel een zorgstrategisch plan als een gemeenschappelijke financiering vorm te geven.

www.zorgneticuro.be

(Belga)