Naar een performant Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

Vlaanderen deed de laatste jaren heel wat inspanningen om het VCET te laten evolueren naar een dynamische en performante organisatie en werkte aan een professionalisering van het elektronisch toezicht. De verhuis naar een nieuwe site is één van de verwezenlijkingen en creëert een inspirerende nieuwe werkomgeving voor de toekomst. 

Door de splitsing van het Nationaal Centrum Elektronisch Toezicht in een Vlaams (VCET) en een Franstalig centrum (CSE), werd gezocht naar een eigen locatie voor dit VCET. Daarvoor werd samengewerkt met het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Antonia Le Roy, directeur van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht: "De nauwe samenwerking met het Facilitair Bedrijf kan als voorbeeld gelden. Bij het ontwerp  van de professionele site hebben we op ieder moment gedacht aan het belang van de medewerkers. Het moest een waardevolle architectuur worden waar medewerkers zich ook goed voelen". 

Het elektronisch toezicht is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Het aantal op te volgen gedetineerden met enkelband is op enkele jaren tijd verdubbeld. Tussen 2011 en 2014 is het aantal aansluitingen gestegen van 1800 naar bijna 4000 per jaar. Ook de verschillende soorten elektronisch toezicht breidden gevoelig uit. In 2017 werden in Vlaanderen meer dan 3800 personen onder elektronisch toezicht geplaatst.  

Naar een heel nieuw VCET

De instroom van dossiers van het VCET wordt bepaald door het federale niveau, net als de verschillende wettelijke vormen van elektronisch toezicht die er bestaan. Al deze aspecten samen vormen de basis voor een verhaal waarin dynamisch moet kunnen ingespeeld worden op verandering. Het VCET is bovendien een continu-dienst, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 dagen bemand. Vlaanderen wil structureel kunnen inspelen op de verschillende uitdagingen die daarmee gepaard gaan en deed heel wat inspanningen om het VCET te laten evolueren naar een dynamische en performante organisatie, een dienst die continu klaar staat om veranderingen aan te pakken en de opvolging van het elektronisch toezicht kwaliteitsvol uit te voeren. 

Dat gaat in de eerste plaats over de technische opvolging van personen met een enkelband. De installatie van een professioneel callcenter garandeert een vlotte opvolging van de personen met een enkelband, snelle en accurate contacten en controles. Het IT-systeem is gekoppeld aan het IT-systeem van de gevangenissen, en zorgt voor een gecontroleerde doorstroming van dossiers. Ook de mobiele eenheid die de enkelbanden gaat aansluiten en zorgt voor technische interventies wordt efficiënt aangestuurd aan de hand van een aangepast IT-systeem. 

Kwaliteitsvol opvolgen gaat ook over het personeel. Er werden sinds het najaar 2015 zware inspanningen geleverd om het personeelskader aan te passen en maximaal in te vullen. In 2017 en het voorjaar van 2018 werden verschillende aanwervingsrondes georganiseerd. Er werd ook onder andere een bijkomende functie van dossierbeheerder gecreëerd, om de contacten met en rapportage naar de opdrachtgevers op te volgen. De medewerkers van het VCET wacht elke dag een uitdagende job. Zij werken met een specifieke doelgroep die veel geduld en gespreksvaardigheden vraagt. Tegelijk vraagt de job een bijzondere technische kennis. Daarom wordt volop ingezet op de nodige opleiding van de medewerkers. 

Toekomst

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het VCET staat, net zoals onze justitiehuizen, in voor een degelijke en kwaliteitsvolle strafuitvoering van de gemeenschapsgerichte straffen. Er wordt hierbij gestreefd naar een humane en welzijnsgerichte strafuitvoering. Begeleiding en ondersteuning van diegenen die hun straf uitzitten met een enkelband moet doordacht, doelgericht en efficiënt ingezet worden. Dat is ook een vorm van ‘Zorgzaam Samenleven’ waar het departement voor wil staan. ”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vlaanderen wil een betrouwbare partner zijn in de strafuitvoering, ook als het gaat om elektronisch toezicht. Zorgen voor een moderne en aangename werkomgeving voor het personeel van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht is een essentiële voorwaarde om een kwalitatieve organisatie te waarborgen.”