Naar één justitiehuis per provincie

Schaalvergroting en wetenschappelijke basis verkleinen kans op recidive

Het aantal justitiehuizen in Vlaanderen gaat van 14 verspreid over Vlaanderen naar één per provincie. Om de toegankelijkheid te garanderen zullen die justitiehuizen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes. De schaalvergroting is een van de vernieuwingen in de toekomstplannen van de Vlaamse meerderheidspartijen met de justitiehuizen. Ook inhoudelijk wordt er gesleuteld aan de werking. Zo zal de aanpak meer wetenschappelijke onderbouw (evidence based) krijgen om op die manier onder meer de kans op recidive te verkleinen.

De zesde staatshervorming maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie en werking van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Vlaanderen wil van die overheveling gebruik maken om een eigen visie uit te bouwen. Nu ligt een tekst van de meerderheidspartije n Open Vld, N-VA en CD&V op tafel, ingediend door Martine Taelman (Open Vld), Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V).

Aan de hoofddoelstellingen van de justitiehuizen verandert eigenlijk weinig. De belangrijkste taken blijven de re-integratie van daders in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en de maatschappij, en de beperking van de kans op herval.

Maar zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak komen er belangrijke bijsturingen. Zo gaat het aantal justitiehuizen van 14 naar 1 per provincie. Die organisatorische schaalvergroting sluit aan bij de organisatie van de rechtbanken en moet zorgen voor een efficiënter beheer, is de redenering. De justitiehuizen zullen wel kunnen werken met lokale afdelingen of antennes. "Op die manier blijft de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd", aldus CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Een andere nieuwigheid is dat de justitiehuizen niet langer zullen instaan voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand voor burgers. Voor sommige burgers is de drempel naar een justitiehuis te hoog.

Daarom zullen burgers met algemene vragen terechtkunnen in een geïntegreerd breed onthaal. Dat is een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de ziekenfondsen. Hebben burgers juridische eerstelijnsbijstand nodig, dan kunnen ze terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd door de Commissies Juridische bijstand. Deze commissies zullen ook hervormd worden en multidisciplinair worden samengesteld.

Bij de hervorming van de juridische eerstelijnsbijstand is het ook de bedoeling om gebruik te maken van digitale mogelijkheden (bv. skype of chat) om de toegankelijkheid te verhogen. "Op die manier slopen we opnieuw drempels", legt N-VA-parlementslid Lorin Parys uit.

Een ander belangrijk punt volgens Parys is dat er voortaan meer "evidence based" zal worden gewerkt. Lokale initiatieven en projecten zullen dus eerst getoetst worden op wetenschappelijk bewezen effecten. "Dat zal ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld enkel investeren in begeleiding waarvan we weten dat ze recidive effectief vermindert", aldus Parys.

Ook voor de slachtoffers bevatten de plannen nieuwigheden. Zij zullen in de toekomst op een andere, meer geïntegreerde manier opgevangen worden.
Open Vld-parlementslid Martine Taelman legt uit. "Om slachtoffers te begeleiden in hun zoektocht naar hulp zal één aanspreekpunt, het slachtofferloket, worden gecreëerd. Dat loket zal informatie, advies en eerste ondersteuning bieden en waar nodig doorverwijzen." 

(bron: Belga)