Meer vaststellingen van dikkedarmkanker

Vroege screening loont

Er werden in 2014 in Vlaanderen 21 procent meer gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld dan in 2013. Dat meldt de Stichting Kankerregister. Die forse stijging is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de toename van het aantal dikkedarmkankers dat in een vroeg stadium wordt ontdekt bij 55- tot 74-jarigen. Volgens het Kankerregister is dat te danken aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat eind 2013 startte en waarbij Vlamingen in die leeftijdscategorie gratis hun stoelgang kunnen laten screenen.

In 2014 werden in België 67.820 nieuwe diagnoses van kanker gesteld, waarvan 35.948 bij mannen en 31.872 bij vrouwen. De drie meest frequente tumoren bij mannen zijn nog steeds prostaat-, long- en dikkedarmkanker. Bij vrouwen zijn dit borst-, dikkedarm- en longkanker. Deze kankers vormen samen 54% van alle kankerdiagnoses bij mannen en vrouwen.

Opvallend in deze nieuwe cijfers is de plotse toename met 21% van dikkedarmkanker in Vlaanderen ten opzichte van 2013 (5.463 diagnoses in 2013 en 6.605 diagnoses in 2014). Hiermee heeft dikkedarmkanker voor het eerst een hogere incidentie dan longkanker en wordt het de tweede meest frequente tumor bij mannen na prostaatkanker. Bij vrouwen blijft dikkedarmkanker de tweede meest frequente tumor.

Het goede nieuws is dat deze forse stijging bijna uitsluitend te wijten is aan de toename van dikkedarmkanker in een vroeg stadium bij de 55- tot 74-jarigen. De toename in deze leeftijdsgroep is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat eind 2013 startte. Via een test die bloed opspoort in de stoelgang kunnen 56- tot 74-jarigen zich laten screenen voor dikkedarmkanker. De cijfers van de Stichting Kankerregister tonen aan dat het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zijn start niet gemist heeft.

Minister Jo Vandeurzen: "Deze cijfers tonen aan dat ons bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker doet wat het moet doen: meer kankers opsporen in een vroeg stadium, zodat ze sneller en met betere genezingskans behandeld kunnen worden. Ik ben benieuwd naar de verdere evaluatie van de bevolkingsonderzoeken naar kanker bij de voorstelling van het jaarrapport van het Centrum voor Kankeropsporing en de Stichting Kankerregister op 26 oktober."

Meer informatie en tabellen over alle tumortypes vind je op de website www.kankerregister.org

 

(Belga/kankerregister)