gezondheid

Levensverwachting in stijgende lijn

19.10.2018
Foto's
www.onthoumens.be

In 2016 zijn 60.356 mensen in Vlaanderen gestorven, wat ondanks de vergrijzing minder is dan in 2015. De levensverwachting herbevestigt dan weer een stijgende trend, na de stabilisatie in 2015. Daarnaast blijven kankers en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken, maar zijn ze wel in dalende lijn. Dat blijkt uit de officiële cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De laatste jaren sterven er telkens meer mensen dan vroeger, aldus het Agentschap. De 60.356 sterfgevallen in 2016 liggen hoger dan het gemiddelde. De voorbije 15 jaar stierven er gemiddeld 58.023 mensen. Toch was 2016 volgens het Agentschap een relatief mild jaar, met minder sterfgevallen dan in 2015, 2013 en 2012.
"Onze Vlaamse bevolking wordt ouder, en het zijn vooral de oudste mensen die sterven", aldus dokter Anne Kongs van Zorg en Gezondheid. "Dan is het logisch dat we in een periode komen waarin er meer mensen sterven dan het gemiddelde van eerdere jaren. 2016 was wel een zacht jaar, met niet zo'n intense griepepidemie en geen langdurige periodes van koude of hitte. Daarom waren er minder sterfgevallen dan in 2015, toen er bijvoorbeeld wel een flinke griepuitbraak was."

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen wijst erop dat de levensverwachting van de Vlaming opnieuw aanpikt bij de stijgende trend van de voorije tien jaar. "Een jongen die in 2016 geboren werd heeft een levensverwachting van 80 jaar. Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,5 jaar. We zijn echter niet blind voor de voornaamste doodsoorzaken voor de Vlamingen. Daarom blijven we investeren in preventieve maatregelen zoals de bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker en het voorkomen van suïcide."
Volgens dokter Kongs was de levensverwachting in 2015 niet meer gestegen, maar ging dat om een tijdelijke stabilisatie na een strenger jaar. "Dat zien we nu bevestigd", zegt ze. "Zowel voor jongens als voor meisjes stijgt de levensverwachting weer met een paar maanden."
De belangrijkste doodsoorzaken blijven hart- en vaatziekten en kanker. Wel wordt het risico om daaraan op jongere leeftijd te sterven, steeds kleiner. Zo is de afgelopen vijftien jaar de sterfte door hart- en vaakziekten (na standaardisatie) met meer dan 40 procent gedaald. Voor 50-plussers blijft longkanker wel de belangrijkste doodsoorzaak. 
De cijfers over zelfdoding zijn nagenoeg hetzelfde als in 2015. In 2016 stierven er in totaal 1.057 mensen door zelfdoding, 6 meer dan het jaar ervoor. Volgens prof. dr. Gwendolyn Portzky van het Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie blijft zelfdoding haar tol eisen op alle leeftijden. "Suïcidepreventie blijft een belangrijke taak om op in te zetten", zegt ze.

(Bron: Zorg & Gezondheid / Belga)