Justitiehuizen en islamdeskundigen: samen voor deradicalisering

Geradicaliseerde verdachten en veroordeelden onder begeleiding

De afdeling Justitiehuizen (van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) initieert een project met het Platform Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen waardoor justitieassistenten bij de opvolging van voorwaarden van geradicaliseerde verdachten en veroordeelden een beroep kunnen doen op gescreende islamdeskundigen tijdens de begeleiding.

De islamdeskundigen zullen bij het uitwerken van een traject om geweld af te zweren, het disengagementtraject, door de justitieassistent ingeschakeld kunnen worden om de ideologische problematiek aan te pakken.

De concrete begeleiding van de islamdeskundige zal bestaan uit een opgelegd aantal gesprekssessies met de geradicaliseerde verdachte of veroordeelde. Ze gaan de dialoog aan over ideologische en theologische denkbeelden die onverenigbaar zijn met onze rechtsstaat en focussen daarbij op het terugdraaien van het radicaliseringsproces.

De islamdeskundigen zullen ingezet kunnen worden over heel Vlaanderen. De opstart van het project is voorzien tegen eind 2017.