Jonge vluchtelingen sneller naar pleeggezin

Pleegzorg Vlaanderen blijft gezinnen zoeken

Vluchtelingen jonger dan 13 jaar kunnen sinds kort snel na aankomst naar een pleeggezin, zonder tussenstap in een ander verblijf. Zo hoeven ze niet eerst te wennen aan een leefgroep in een opvangcentrum of in meerdere opvangcentra. Ook oudere tieners kunnen aangeven dat ze graag in een gezin zouden wonen. Pleegzorg Vlaanderen blijft volop op zoek naar gezinnen die jonge vluchtelingen een nieuwe thuis willen bieden.

Het pilootproject ‘Geef de wereld een thuis’, dat Pleegzorg Vlaanderen opstartte anderhalf jaar geleden opstartte in het kader van de vluchtelingencrisis draait volop. Meer dan 180 NBMV  (Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen) wonen intussen in een pleeggezin. “Toch merken we opnieuw een opstoot in de aanvragen voor pleeggezinnen”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Naar ons aanvoelen wordt die onder meer ingegeven door de sluiting van een aantal noodopvangcentra. Maar de afgelopen twee maanden merkten we ook een verhoging van de vragen voor een pleeggezin om vluchtelingen jonger dan 13 jaar op te vangen."

Met deze extra inspanningen komt Pleegzorg Vlaanderen tegemoet aan belangrijke uitdagingen die volgen uit eigen ervaring en internationaal onderzoek. “De opvang in een gezin biedt aan de meest jonge en kwetsbare minderjarige vluchtelingen de beste kansen op veiligheid en ontwikkeling.”, zegt Heselmans. “Bijkomende breuken of overplaatsingen zijn schadelijk voor deze ontwortelde kinderen. Nieuwe afspraken tussen pleegzorg, Minor Ndako, Fedasil en het Agentschap Jongerenwelzijn maken het mogelijk dat jonge vluchtelingen tot 13 jaar snel na aankomst in ons land naar een pleeggezin gaan, zonder tussenstap in een ander verblijf. En ook voor jongeren die hun opvangcentrum moeten verlaten, kijken we eerst naar mogelijkheden binnen een pleeggezin. Om dit in goede banen te leiden bereiden we de gezinnen grondig voor en krijgen het pleeggezin en de jongere ook intensieve begeleiding wanneer de opvang start. Tegelijk blijft een plaats in een leefgroep beschikbaar, voor het geval het verblijf te moeilijk zou verlopen.”

Afgelopen week vond een Afghaanse jongen van 10 jaar een plek in een pleeggezin in Gent. “De jongen was nog maar 5 dagen in België en werd meteen gelinkt aan een pleeggezin.”, aldus Heselmans. “Ook een Afghaanse jongen van 14 jaar van wie het opvangcentrum sluit, vond heel snel een plek in een pleeggezin in de buurt. Zo kan hij vasthouden aan het leven dat hij hier al opbouwde. Binnen crisispleegzorg werken we al langer aan gelijkaardige trajecten. Ook daar hebben we vooraf vaak weinig info en staan pleeggezinnen snel klaar om een kind of jongere een thuis te bieden. Nieuwe pleeggezinnen, die zich specifiek kandidaat stellen voor de opvang van vluchtelingen, blijven daarom broodnodig.“

Zelf een kind of jongere op de vlucht opvangen? Surf naar www.pleegzorgvlaanderen.be .

(Pleegzorg Vlaanderen)

Tags
Gezin