Jeugdhulp: een update

Vandeurzen heeft plan klaar voor versterkte jeugdhulp

De jeugdhulp in Vlaanderen krijgt een update, waardoor ze volgens Jongerenwelzijn versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Er worden ook vanaf 2017 nieuwe extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taxshift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp.

Integrale Jeugdhulp is de samenwerking op het terrein tussen 6 hoofdrolspelers (Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, VAPH, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CAW, CLB) en is sinds 2014 een feit. De hulpvraag van de jongere staat er centraal en een deel van de hulp is makkelijker toegankelijk. Een kleine twee jaar na de invoering is de jeugdhulp nu toe aan een eerste stevige aanpassing.

Dat is logisch. De samenleving verandert snel. Nieuwe thema’s als bijvoorbeeld radicalisering, tienerpooiers en jonge vluchtelingen duiken op. Zowel het Vlaams Parlement als het werkveld en de eigen diensten hebben de start van de jeugdhulp kritisch maar constructief onder de loep genomen.

Dat resulteert in een Jeugdhulp 2.0:

  • Capaciteitsuitbreidingen zullen regionaal uitgewerkt worden op basis van het nog beter in kaart brengen van noden en vragen, in overleg met werkveld en gebruikers. De uitbreiding is nodig zowel in de laagdrempelige hulp die vrij toegankelijk is, als in de meer ingrijpende hulp waarvoor de overheid haar goedkeuring moet geven. Vanaf 2017 is een tweede fase voorzien in het groeipad voor de jeugdhulp. "We zullen deze investering, versterkt met de effecten van de federale taxshift inzetten in een substantieel bijkomend aanbod, ook voor opvang in crisissituaties. De continuïteit van hulp willen we meer garanderen door in te zetten op verbindende netwerken voor de jongeren, met sluitende afspraken. We laten de jongere niet los", klinkt het bij Jongerenwelzijn.
  • Hoe vroeger een mogelijk probleem aan het licht komt, hoe beter voor de jongere en de samenleving. De ‘Huizen van het Kind’ waar iedereen terecht kan met vragen zit rond opvoeden en opgroeien spelen daarin een grote rol. Het is de ambitie om tegen het einde van de legislatuur in elke gemeente een Huis van het kind te hebben. "We maken meer bekend dat die huizen er ook zijn voor oudere kinderen en jongeren. We zetten in op contextbegeleiding en mobiele thuisbegeleiding als alternatieven voor residentiële uithuisplaatsing. Pleegzorg is de eerste optie als de jongere toch niet thuis kan blijven", zegt Jongerenwelzijn.
  • Procedures en documenten worden continu tegen het licht gehouden. Ze worden gebruiksvriendelijker gemaakt, zonder daarbij de kwaliteit en de rechtspositie van de jongere uit het oog te verliezen. Door een verregaande digitalisering en meer samenwerking bij de ICT-systemen kan er efficiënter worden gewerkt. Waar kan, worden cliëntgerichte online-platformen opgesteld. Zowel jongeren zelf als ouders worden via gebruikersgroepen op een meer structurele wijze betrokken bij inhoud en processen. Cliëntoverleg staat centraal.
  • Jeugdhulp 2.0 reikt ook de hand naar nieuwe doelgroepen. Zoals de jongvolwassen, die een kwetsbare groep blijven. Wie na zijn 18de jaar vervolghulp nodig heeft, zal die makkelijker kunnen krijgen. "Met de federale overheid plannen we overleg om mogelijk te maken om meer stringente hulp te installeren, als dat nodig zou blijken voor die jongeren. De vernieuwde jeugdhulp zal ook een vernieuwde aansturing krijgen. In eerste fase nemen Jongerenwelzijn, Kind & Gezin en het beleidsondersteunende departement WVG het voortouw. Op lange termijn brengen we de sturing van de jeugdhulp samen in één agentschap", zegt Jongerenwelzijn.

De volledige nota van de vernieuwde jeugdhulp kan je raadplegen via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/andere/2-0-aanpak-jeugdhulp-Vlaanderen.pdf

 

(bron: Belga/jongerenwelzijn)