kinderen & jongeren

Identiteitsontwikkeling in het jeugdwerk

"Jongeren kunnen hier hun ei kwijt"
21.03.2016
Foto's
Bob Van Mol

MSC Ahlan organiseert al jaren meetingpoints in Antwerpen, discussienamiddagen waar jongeren in een veilige omgeving taboes en stiltes doorbreken. Formaat, de koepelorganisatie van Vlaamse jeugdhuizen, wil samen met MSC jeugdwerkingen in heel Vlaanderen warm maken om ook meetingpoints te organiseren.

MSC Ahlan werkt dagelijks met jongeren. Lamia Cheba: “MSC staat voor Mondiaal Socio-cultureel Centrum, een vrijwilligersorganisatie die 20 jaar geleden is opgericht door jongeren van Marokkaanse origine. Vandaag organiseren we een divers sportaanbod en een waaier aan culturele, recreatieve en educatieve activiteiten. MSC ondersteunt kwetsbare jongeren om een positieve identiteit te ontwikkelen en stimuleert hun maatschappelijke participatie. We doen dat door samen met hen aan de slag te gaan en obstakels om te zetten in troeven.”

Welke obstakels moeten worden omgevormd?

Lamia Cheba: “Jongeren hebben vaak weinig zelfvertrouwen. Dat merk je door met hen te werken en te praten. Het helpt om kleine positieve punten te benoemen en kansen te creëren om hun talenten te tonen. Daarom organiseren we workshops om competenties te versterken. Die lessen brengen ze in de praktijk. Zo leerden ze zelf events organiseren, ook onze opendeurdag.“

Wat maakt de meetingpoints anders dan andere jongerenactiviteiten?

Lamia Cheba: “Het zijn discussiefora voor moslimjongeren, waar we verschillende identiteitskwesties bespreekbaar maken. Religie is voor ons een hefboom om jongeren te stimuleren om nog meer te participeren aan de samenleving. Op vraag van de jongeren zelf schuwen we geen taboes, zoals seksualiteit of geestelijke gezondheid. Het gaat dus breder dan enkel vrijetijdsbesteding. Een moderator leidt het gesprek en deskundigen geven tekst en uitleg. Jongeren kunnen er hun ei kwijt, maar worden tegelijk goed geïnformeerd. Ze kunnen er vrijuit praten over delicate thema’s, over hun plek in de samenleving, ervaringen en dromen. Door al deze verschillende invloeden kunnen ze zich op een evenwichtige manier ontwikkelen.”

Racha Mallat van Formaat: “Organisaties als MSC Ahlan geven jongeren tools om zelf aan de slag te gaan. Door een transparante communicatie voelen zij zich gesterkt om door te zetten. Nog voor radicalisering zo’n hot item was, kregen jongeren er de plaats om deel te nemen aan de samenleving en zich daarin goed te voelen. Het is onder meer onze taak om jongeren positief te beïnvloeden. We pretenderen niet dat wij in het jeugdwerk alle oplossingen hebben voor deze complexe problemen, maar we bieden jongeren wel opties.”

Lamia Cheba: “We wijzen jongeren op hun capaciteiten en maken hen weerbaar voor invloeden van buitenaf. De meetingpoints zijn bedoeld om jongeren te stimuleren, hen aan te sporen zich niet te isoleren en te blijven geloven in de samenleving waar ze deel van uitmaken. We houden niet onnodig handjes vast, maar zetten wel de deur op een kier. Uiteindelijk ligt de kracht bij de jongere zelf.”

Kan dit format makkelijk toegepast worden in andere Vlaamse jeugdhuizen?

Don Pandzou van Formaat: “Jeugdhuizen doen al heel wat rond identiteitsontwikkeling, maar worden nog weinig erkend. Het is eigen aan deze activiteiten dat ze moeilijk te categoriseren zijn als culturele, jeugd- of sportactiviteit. Jeugdwerk is meer dan spelen en rondhangen, het is ook een veilige haven waar jongeren dingen kunnen ontdekken en zich ontwikkelen. Dat is geen exclusief verhaal uit de grootstad.

Overal in Vlaanderen worden er momenten georganiseerd die dieper ingaan op identiteit én er is overal vraag naar. We willen een platform bieden om jongeren te blijven versterken en ze eventueel te laten doorstromen naar andere netwerken of organisaties. Maar eerst en vooral willen we naar de jongere zelf luisteren. Daarom lopen we zo warm voor de meetingpoints. Het is nu onze taak om jeugdhuizen mee op deze trein te laten springen.”

Hoe gaan jullie dat aanpakken?

Racha Mallat: “De komende twee jaar werken we samen om het concept te professionaliseren en anderen te inspireren aan de slag te gaan rond positieve identiteit. We ontwikkelen een toolbox met goede voorbeelden die anderen kunnen overnemen. Toegang tot kennis is belangrijk voor de ontwikkeling.”

Lamia Cheba: “Jongeren hongeren naar kennis en tegelijk willen ze pasklare antwoorden. De absolute waarheid bestaat uiteraard niet. Er moet plaats zijn voor diversiteit en eigen interpretatie. Ook minder positieve initiatieven kunnen veel jongeren bereiken omdat ze zo zoekende zijn. We willen ingaan tegen het wij-zijverhaal en ervoor zorgen dat de samenleving van iedereen is. Zo willen we jongeren de kans geven om hun eigen weg te zoeken en te vinden.”