Warme dagen, zorg dragen

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed

Het wordt heel warm. Drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Draag ook zorg voor anderen. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden. 

Zorg en Gezondheid activeerde op 23 juni 2020 de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Er worden hoge ozonconcentraties gemeten.

Wie werkt voor kwetsbare groepen, wordt gewaarschuwd. Zo kunnen thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang, gemeenten en jeugdverenigingen de nodige maatregelen nemen. Mensen die COVID-19-positief zijn, zijn extra kwetsbaar voor warmtegerelateerde ziekten. Personen met hittestress zijn dan weer extra kwetsbaar voor COVID-19.  

Op de website www.warmedagen.be vind je alle tips om goed voor jezelf en voor anderen te zorgen tijdens een hittegolf.