gezondheid

Ook mannen kunnen borstkanker krijgen

7 oktober is dag van de borstkankerMAN

Veel mensen weten niet dat mannen borstkanker kunnen krijgen, en het komt ook niet zo vaak voor. Daarom wordt bij hen de diagnose vaak later gesteld. Soms te laat. Om hier aandacht voor te vragen, is 7 oktober voortaan Internationale dag van de borstkankerMAN.

Een groeiende groep mannen krijgt af te rekenen met borstkanker. De ziekte neemt bij hen zelfs meer toe dan bij vrouwen. Om daar de aandacht op te vestigen en de ongelijkheid weg te werken bij onder meer behandeling en terugbetaling roept een Belgische vzw 7 oktober uit tot eerste dag van borstkanker bij mannen. Dan komen ze voor het eerst naar buiten in Leuven, Mechelen en Aalst.
Borstkanker wordt nog altijd vereenzelvigd met vrouwen. Jaarlijks wordt in België echter ook een honderdtal mannen, meestal zestigers, voor de ziekte behandeld. Zij staken de koppen bij elkaar om vanuit de vzw BorstkankerMAN de ziekte meer kenbaar en op een breder maatschappelijk forum bespreekbaar te maken.
België beschikt sinds 2005 over een kankerregister. De jongste cijfers dateren van 2016. Dat jaar werden in ons land 10.735 vrouwen met borstkanker geregistreerd, tegenover 111 mannen. Het aandeel van mannelijke patiënten bedroeg 1,03 procent. Vlaanderen telde opvallend meer nieuwe gevallen dan Wallonië (75 tegen 36). Sinds 2011 neemt het aantal mannelijke patiënten met de aandoening elk jaar toe.
De leden van de vzw BorstkankerMAN willen in eerste instantie hun ervaringen delen met lotgenoten. "Wij willen mannen aanzetten tot raadpleging van een arts bij vaststelling van de symptomen. Ook hier geldt dat de kans op een goede afloop groter is bij een snelle diagnose", zeggen ze. Het proces van sensibilisering naar analogie met vrouwen zit nog niet eens in de beginfase.
De lotgenotengroep heeft nog een tweede doel voor ogen: de heersende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen met borstkanker aankaarten. Justitie stak dit voorjaar een handje toe. De arbeidsrechtbank van Luik besliste op 29 april dat de weigering om geneesmiddelen terug te betalen aan mannen een discriminatie vormt op grond van geslacht. Het vonnis volgde een aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: dezelfde terugbetaling voor dezelfde zorgen. De criteria van het Riziv en de mutualiteiten over de noodzakelijke voorwaarde van menopauze werden met de uitspraak verworpen.
Maar de discriminatie is daarmee zeker niet opgeheven. Zo richt het op 1 juli van dit jaar gestarte proefproject van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om onnodige chemobehandelingen bij borstkanker te vermijden zich op de klassieke vrouwelijke doelgroep. Borstkanker bij mannen behoort tot de categorie van zeldzame ziektes. "Toch zou een systematische screening bij mannen een volgende stap kunnen zijn", zegt Patrick Bastiaens van de vzw. "Mannen krijgen dezelfde hormonenkuur als vrouwen, maar de reactie op die behandeling kan anders zijn. Onderzoek vanuit de medische wereld laat nog op zich wachten."
In tachtig procent van de gevallen is borstkanker bij mannen een erfelijke aandoening. Dat thema komt aan bod tijdens een infodag in Leuven op zaterdag 5 oktober met als gastspreker professor Eric Legius, hoofd van het centrum menselijke erfelijkheid van het UZ Leuven. De eerste dag van borstkanker bij mannen op maandag 7 oktober krijgt een internationaal karakter, met steunbetuigingen van verwante verenigingen uit Nederland, Zwitserland, Australië en Noord-Amerika. De vzw voert actie in het ziekenhuis in Aalst en in de treinstations van Leuven en Mechelen. De organisatoren kunnen rekenen op ondersteuning van RaDiOrg, Novartis, Stichting tegen kanker, AstraZeneca en Kom op tegen Kanker. 

 

www.borstkankerman.be

(Bron: Belga)