Gezonde snacks op school

Engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes

Vlaamse ministers Crevits en Vandeurzen willen tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid komen in de Vlaamse scholen. Daarom ondertekenen ze samen met verschillende onderwijspartners en vertegenwoordigers uit de voedingsindustrie een engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school.

De ondertekenaars vinden dat de hele schoolcultuur een evenwichtig gezondheidsbeleid moet uitademen. "Samen werken we aan een gezond basisaanbod op elke school in Vlaanderen", aldus Crevits, Vlaams minister van Onderwijs. "We streven tegen het schooljaar 2020-2021 om in een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen te voorzien."

"Dat overheid, onderwijspartners en spelers uit de voedingsindustrie een engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school ondertekenen, zal de gezondheid van onze jongeren ten goede komen", zegt Vlaams gezondheidsminister Vandeurzen. "Gezonde voeding is ook een thema dat uitgebreid aan bod zal komen op de gezondheidsconferentie op 16 en 17 december."

Concreet worden de producten in vier categorieën opgedeeld. Water, melk en vers fruit behoren tot het aanmoedigingsbeleid en zijn steeds ruim beschikbaar. Producten uit het gedoogbeleid, zoals fruitsap en yoghurt met fruit, zijn beperkt beschikbaar. De scholen kiezen zelf in welke mate die producten beschikbaar zijn. De scholen kiezen ervoor dat aanbod af te bouwen tegen 2020-2021. Producten uit het verbodsbeleid worden ten slotte helemaal niet aangeboden op school. Het gaat dan om bijvoorbeeld energiedranken en alcohol. In het basisonderwijs zijn frisdranken nu al bijna volledig afwezig. In het secundair zal dat tegen 2020 stapsgewijs gebeuren met suikerhoudende frisdranken. Gezoete melkdranken en fruitsap blijven weliswaar mogelijk, maar dan in beperkte mate. In de basisscholen moeten die dranken wel tegen 2020 verdwenen zijn.

(Belga)