Gezonde school

Handleiding voor gezonde schoolmaaltijden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft samen met haar collega-minister Jo Vandeurzen de handleiding "Gezonde School, richtlijnen voor evenwichtige schoolmaaltijden" voorgesteld. Die moet een schoolomgeving creëren waarin kinderen gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken.

Het kan beter met de voedingsgewoonten van de Vlaamse kinderen en jongeren. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische voedselconsumptiepeiling en uit ander onderzoek, zoals de Health Behaviour In School-aged Children (HBSC) studie bij 11- tot 18-jarigen. Zo eten ze te weinig groenten en te veel vetrijke en suikerrijke snacks, en drinken ze te veel gezoete dranken.

Eén van de oplossingen is een schoolomgeving waarin kinderen en jongeren gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken. Maar ook op school is er nog werk aan de winkel. De indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven toont aan dat in 2015 een volwaardige portie groenten (een half bord, 200 gram) in heel wat secundaire scholen nog niet dagelijks op het menu staat. Slechts de helft van de secundaire scholen zou dagelijks een volwaardige groenteportie aanbieden.

Van de basisscholen biedt 6 op 10 dagelijks een volwaardige portie groenten aan. Daarnaast staat vet vlees (bijvoorbeeld worst, ribbetjes, spek) in ruim 4 op 10 scholen (basis en secundair) 2 tot 3 keer per week op het menu.

Scholen die bevraagd werden in het kader van deze gids signaleren ook dat kinderen en jongeren soms weigeren om het gezonde aanbod op school te eten. En dat de ouders, leerlingen en het personeel vaak onvoldoende betrokken zijn bij het maaltijdgebeuren.

"De handleiding geeft concrete tips om schoolmaaltijden samen te stellen, de juiste porties te kiezen, de eetomgeving aantrekkelijk te maken en leerlingen en ouders bij de schoolmaaltijden te betrekken", zei minister Crevits. In de handleiding staat een menuplanning die scholen helpt te variëren. De handleiding geeft ook aanbevelingen om het voedingspatroon duurzamer te maken, bijvoorbeeld met een gematigde consumptie van dierlijke producten. Een positieve sfeer in de refter is ook van belang, misschien zelfs met een achtergrondmuziekje. Tot die sfeer behoort ook het durven proeven en gebruiken van nieuwe, onbekende smaken.

"Naast zorgen voor een gezond aanbod is het belangrijk om jongeren te motiveren dat aanbod te leren kennen, proeven eten. De nieuwe voedingsdriehoek fungeert daarbij als kompas", stelt minister van Volksgezondheid Vandeurzen. Er zullen ook opleidingssessies georganiseerd worden om de scholen vertrouwd te maken met deze richtlijnen.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde deze gids om scholen te ondersteunen in hun beleid rond schoolmaaltijden. De basis is de methodiek Gezonde School.

 

(Vl. instituut Gezond Leven/Belga)