Gericht op herstel

Verslavingszorg

Met dit boek willen de auteurs het begrip ‘herstel’ conceptueel verdiepen en duiden. Tegelijk reiken zij handvatten aan hoe herstelgerichte zorg en ondersteuning in beleid en praktijk vorm kunnen krijgen.

>> Wouter Vanderplasschen, Naar een herstelondersteunende verslavingszorg. Praktijk en beleid, Acco, 2017, 296 p., €35. ISBN 9789463441094.

Illustraties
Acco