Extra kleinschalige opvangplaatsen voor jonge vluchtelingen

Er komen in Vlaanderen 145 plaatsen bij voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen jonger dan vijftien jaar. Het gaat om kleinschalige opvanginitiatieven met leefgroepen van acht tot tien jongeren. Dat hebben Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) en federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Frankcen (N-VA) aangekondigd.

De afname van het aantal nieuwe asielzoekers geeft wat ademruimte om grote centra af te bouwen en voor jonge, kwetsbare nieuwkomers over te gaan naar meer kleinschalige opvang.

Francken sluit zowat de helft van de 925 opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die eind juni leegstonden. In de plaats komen een 300-tal kleinschalige plaatsen in Vlaanderen en Wallonië, wat meer mogelijkheden biedt voor be geleiding op maat. Het prijskaartje van de 145 plaatsen in Vlaanderen bedraagt 8,9 miljoen euro. Vlaanderen legt 4,9 miljoen euro op tafel, de federale overheid 4 miljoen.

Het Vlaamse Jongerenwelzijn zal de opvang coördineren. Indien nodig komen er nog bijkomende maatregelen. "Hierbij is het van groot belang dat we ook oog blijven houden voor de bijzondere noden, zeker op het vlak van de trauma's die deze kinderen en jongeren hebben opgelopen", besluit Vandeurzen. De nieuwe plaatsen komen bovenop de eerdere uitbreiding van de residentiële opvang voor niet-begeleide minderjarigen. En intussen staat ook een tachtigtal gezinnen klaar om via pleegzorg jonge vluchtelingen op te vangen.

(Belga)