Enquête: palliatieve zorg in de eerste lijn

Barrières en aanbevelingen

Vind jij het belangrijk dat palliatieve zorg (nog) beter ondersteund wordt dan vandaag? Wil je (anoniem) je mening geven? De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg van de Universiteit Antwerpen wil graag weten hoe jij erover denkt. 

De Onderzoeksgroep Palliatieve Zorg aan de Universiteit Antwerpen kreeg in 2013 van het RIZIV de opdracht om vier jaar lang te onderzoeken hoe de huisarts ervoor kan zorgen dat alle patiënten hun wensen voor het levenseinde kunnen uitdrukken en zoveel mogelijk beleven.
De onderzoeksgroep vond heel wat barrières die het moeilijk maken voor de mensen zelf, voor hun familieleden en voor de zorgprofessionals om dit ideaal van zorg in de praktijk te brengen. Tegelijk hebben ze ook ideeën over hoe deze barrières overwonnen kunnen worden.

De onderzoekers willen nu met een enquête verschillende visies op deze barrières en oplossingen verzamelen, vanuit zoveel mogelijk verschillende achtergronden:
- Patiënten weten door hun directe ervaring wat belangrijk is in palliatieve zorg.
- Familie en vrienden van patiënten (mantelzorgers) weten uit eerste hand wat er nodig is om palliatieve patiënten goed te verzorgen.
- Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn (thuiszorg, woonzorgcentra, instellingen handicapzorg,…) hebben door hun ervaring met verschillende patiënten doorheen de tijd een goed idee van wat er nodig is in het brede werkveld.
- Palliatieve zorgverleners hebben door hun specifieke positie een unieke kijk op deze zaak.
- Ook in het ziekenhuis zijn zorgverleners vaak erg betrokken bij patiënten in een palliatieve situatie.
- Beleidsmakers op verschillende niveaus hebben te maken met de gezondheidszorg, en dus ook met palliatieve zorg. Daarom tellen ook de inzichten in deze materie van de steden en gemeenten, OCMW’s, mutualiteiten, provincies, …
- Omdat palliatieve zorg uiteindelijk iedereen aanbelangt, mag ook elke geïnteresseerde die niet bij bovenstaande groepen hoort de enquête invullen.

Jouw deelname aan de enquête kan het verschil maken. Het invullen neemt ongeveer een half uur in beslag. 

Klik hier om de enquête in te vullen.