Een fietstocht van gevangenis naar zorg

Het uur

Om de campagne ‘Van Gevangenis naar Zorg’ in de kijker te zetten, fietsen ministers, mensen met een interneringsstatuut, begeleiders en BV’s symbolisch van de gevangenis in Antwerpen naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. 

Internering is een maatregel die opgelegd wordt aan iemand die een misdrijf heeft gepleegd maar door een psychische kwetsbaarheid zijn daden niet onder controle heeft. De maatregel beschermt de maatschappij, en voorziet de nodige zorg en begeleiding zodat de persoon in kwestie op een veilige en verantwoorde manier weer een plaats in de maatschappij kan innemen. 

Foto's
Bob Van Mol
Tags
139