Dorpspunt wint Megafoon

Inwoners ontmoeten elkaar en vinden verdwenen diensten terug

Gisteren werd in Leuven voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt door Oikonde vzw. De Megafoon bekroont een zorginitiatief dat op een innovatieve manier kwetsbare mensen helpt en met de hulp van vrijwilligers actief meebouwt aan een meer zorgzame samenleving. De winnaar is dit jaar Het Dorpspunt uit Beveren bij Alveringem. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie vzw. Dorpspunt wil mensen met elkaar verbinden en investeren in een warme en zorgzame buurt. 

Waarom De Megafoon? 

Welzijnswerk wordt steeds meer gestuurd door marktprincipes en door efficiëntielogica. Daardoor komt de essentie van welzijn onder druk: het creëren van meer solidariteit, kansen en verbondenheid. Oikonde vindt dat welzijn er niet alleen door professionelen moet komen, maar dat het een opdracht van een hele samenleving is. Een welzijnsorganisatie moet niet alleen aan individuele hulpverlening doen, maar heeft ook - vanuit haar ‘uitkijktoren’ in het kwetsbare hart van de samenleving - de plicht om daarover te rapporteren en zo mee te bouwen aan een meer zorgzame samenleving.

Via De Megafoon wil Oikonde Leuven initiatieven stimuleren die tegen de bureaucratische vervreemding ingaan, die samen met vrijwilligers daadwerkelijk meebouwen aan meer verbondenheid en solidariteit, aan meer goesting en verzoeting, aan meer welzijn en hoop in de samenleving.

Koffie met een babbel, een winkel en mobiliteitsknooppunt

Het Dorpspunt zet in op drie belangrijke pijlers: ze startten een buurtwinkel in Beveren bij Alveringem met bijzondere aandacht voor landbouwproducten uit de korte keten: fruit en groenten, zuivel en vlees. Ook brood en gebak zitten in het aanbod. Het Dorpspunt is ook een ontmoetingsplek met een sociale functie: je kunt er binnenlopen voor een praatje bij de koffie. En wie er dan toch al zit om een koffietje te drinken, leert zo vaak ook de dienstverlening beter kennen. Tot slot is het ook een knooppunt voor mobiliteit: je kun er afspreken om te carpoolen, een bakfiets ontlenen, een e-bike huren of je fiets laten herstellen.

Kortom, Het Dorpspunt is een mooi voorbeeld van zorg die ingebed wordt in de maatschappij, zorgt voor wederzijdse betrokkenheid en biedt een oplossing voor het aanbieden van diensten in afgelegen woonkernen. Het initiatief kan andere kleine buurten en dorpen inspireren om gelijkaardige initiatieven op te starten. Dat alles overtuigde de jury van de Megafoon om Dorpspunt tot winnaar uit te roepen. Zij winnen een geldprijs van 15.000 euro om hun werking verder uit te bouwen en krijgen een kunstwerk van Roeland Kotsch. 

Andere laureaten: Stapje in de Wereld en 'De Grote Stap' van Cachet vzw 

Stapje in de Wereld is een welzijnschakel (vzw Welzijnsschakels) die bruisende activiteiten en vakanties organiseert met en voor kinderen en jongeren en gezinnen met een klein budget. Laagdrempelig, ontspannend, verrijkend en persoonsversterkend met een steeds grotere en meer diverse groep vrijwilligers van verschillende nationaliteiten.

De Grote Stap van Cachet vzw is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij gaan de dialoog aan met andere jongeren, met hulpverleners en hun voorzieningen, met het beleid en de bredere samenleving. Jongeren worden ondersteund bij het nemen van ‘de grote stap’ van jeugdhulp naar zelfstandig wonen.

Cachet vzw en Stapke in de Wereld ontvangen elk 2500 euro voor hun werking. 

Meer lezen over deze initiatieven? http://www.oikondeleuven.be/Home/DeMegafoon/tabid/2623/Default.aspx

Reactie toevoegen